User's Tags

എസ്.കെ.മംഗലം 's Entries

9 blogs
 •   വിശുദ്ധ റമദാൻ…!! ആത്മീയാനന്ദത്തിന്റെ ആഹ്ലാദാരവങ്ങളുമായി പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ അനുഗ്രഹീതറമദാൻ മാസം വീണ്ടും സമാഗതമായി …!! ആത്മശുദ്ധിയിലൂടെ ജീവിതസാഫല്യം കൈവരിക്കാൻ അല്ലാഹു മാനവരാശിക്കു കനിഞ്ഞേകിയ വിശുദ്ധ റമദാൻ.!! ശരീരത്തിന്റെ സഹനത്തിലൂടെയും മനസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയും മനുഷ്യൻ അവന്റെസ്രഷ്ടാവിലേക്കുള്ള അകലം കുറക്കുന്ന രാപ്പകലുകളാണ് വന്നുചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്….!! സൃഷ്ടിയെ സ്രഷ്ടാവിലേക്കും സ്വര്‍ഗത്തിലേക്കും അടുപ്പിക്കുന്നമാസമാണ് വിശുദ്ധറമദാൻ…!! ദുഷ്ചിന്തകളും ദുര്‍വൃത്തികളും വെടിഞ്ഞ് മനസുംശരീരവുംസ്ഫുടം ചെയ്‌തെടുക്കാൻ വ്രതംവിശ്വാസികള്‍ക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്നു…!! വ്രതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഹൃദയ വിശുദ്ധിയും ആത്മ സംസ്‌കരണവുമാണ്…!! വ്രതത്തിലൂടെ ആരോഗ്യവും ശാരീരിക സൗഖ്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നോമ്പിന്റെ ഭൗതിക നേട്ടം മാത്രമാണ്…!! ഹൃദയ വെളിച്ചമാണ് റമദാന്റെ കാതലും കരുതലും…!! നോമ്പ് ത്യാഗമാണ്…!! അല്ലാഹുവിന്റെതൃപ്തിക്കായിഎല്ലാം ത്യജിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ...!! തനിക്ക്ഏറ്റവുംപ്രിയപ്പെട്ടതും തന്നെ ഏറെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് അവൻ വേണ്ടെന്നുവെക്കുന്നത്…!! അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ കൊതിച്ചുകൊണ്ട്തന്റെഇച്ഛകളെല്ലാം ത്യജിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മഹാപ്രതിഫലമാണ്…!! നോമ്പ്എനിക്കുള്ളതാണ്…!! ഞാനാണ് അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് എന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ വചനം ഇത്വ്യക്തമാക്കുന്നു…!! തിട്ടപ്പെടുത്താത്ത പ്രതിഫലമാണ്വ്രതത്തിന് അല്ലാഹുവാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്…!! ശരീരവും മനസും ഒരുപോലെനോമ്പെടുത്താൽ  മാത്രമേ പരിപൂർണ്ണ പ്രതിഫലംനേടിയെടുക്കാനാവുകയുള്ളൂ…!! വ്രതം കേവലം വിശപ്പുമാത്രമല്ല…!! വാക്കിലും നോക്കിലും പ്രവൃത്തികളിലും ചിന്തകളിലും സൂക്ഷ്മതപാലിക്കണം…!! ചീത്ത വാക്കുകളിൽ നിന്നുംപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നുംവിട്ടുനിൽക്കുകയാണ് നോമ്പുകാരൻപ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടത്…!! വിശുദ്ധ ഖുർആ നാണ്റമദാനിന്റെ ജീവൻ…!! വിശുദ്ധ മാസത്തെഅല്ലാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ ഖുർആൻ അവതരിച്ചമാസംഎന്നാണ്…!! അത്പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദിവ്യവെളിച്ചവുംവിശ്വാസിയുടെ ജിവജലവുമാണ്…!! ഖുർആൻപാരായണത്തിലൂടെ ആത്മാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാനാവും…!! റമദാനിലെ രാപകലുകളിൽവിശ്വാസികൾ പ്രധാനമായുംസമയം കണ്ടെത്തുന്നത് ഖുർആൻ പാരായണത്തിനാണ്…!! വിശുദ്ധ ഖുർആനും റമദാനും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധമാണ്പൂർവ്വികർവിശുദ്ധ മാസത്തിൽമറ്റെല്ലാ ആരാധനകളേക്കാളും ഖുർആൻ പാരായണത്തിന് സമയം കണ്ടെത്താൻ കാരണം…!! ആയിരം മാസങ്ങളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നരാത്രിയും ഈപുണ്യമാസത്തിന്റെപ്രത്യേകതയാണ്…!! തറാവീഹ് നമസ്‌കാരം (രാത്രിയിൽ ഇശാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള നമസ്‌കാരമാണ് തറാവീഹ് നമസ്കാരം )     റമദാനിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്…!! വലിയ പ്രതിഫലമാണ് തറാവീഹിനുള്ളത്…!! പകലിൽപട്ടിണികിടക്കുന്ന അടിമ രാത്രിയിൽ നിന്നു നമസ്‌കരിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിനെ ഏറെസന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്…!! അവന്‍ അവന്റെ മലക്കുകളെ വിളിച്ച്ഈ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുമെന്ന് തിരുവചനത്തിൽ കാണാം…!! ഋതുമതിയുംപ്രസവരക്തക്കാരിയും നോമ്പ് ഉപേക്ഷിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്…!! സൂര്യാസ്തമനത്തിന്റെ തൊട്ടുമുമ്പാണ്ഋതുമതിയാവുന്നതെങ്കിൽപോ ലും അവരുടെനോമ്പ്അല്ലാഹുവിങ്കൽ സ്വീകാര്യമാവുകയില്ല…!! എന്നാൽ അവർ പകരം നോമ്പ് നോറ്റുവീട്ടൽ നിർബന്ധമാണ്…!! ആയിശ (റ) പറയുന്നു ''നബി (സ) യുടെ കാലത്ത്ഞങ്ങൾഋതുമതികളാവാറുണ്ടായിരുന്നു…!! അപ്പോൾ നോമ്പ് ഖളാഅ്വീട്ടാൻഞങ്ങളോടാജ്ഞാപിക്കുമായിരുന്നു…!! എന്നാൽ നമസ്‌കാരംഖളാഅ് വീട്ടാൻ ഞങ്ങളോട്കൽപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല…!! തങ്ങളെക്കുറിച്ചോ തങ്ങളുടെകുട്ടികളെക്കുറിച്ചോ ആശങ്കയുള്ള ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കുംനോമ്പുപേക്ഷിക്കാൻഇസ്‌ലാം അനുവാദം നൽകുന്നുണ്ട്…!! അവർപ്രായശ്ചിത്തം നൽകണമെന്നും മറ്റുദിവസങ്ങളിൽപകരം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ലെന്നുമത്രെ…!! നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവൻ അത്താഴം കഴിക്കുന്നത് സുന്നത്താണ്…!! അഥവാ വല്ലവനും അത്താഴം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പിന്റെ സാധുതക്ക് ഒരു കോട്ടവും തട്ടില്ല…!! അത് വർജ്ജിക്കുന്നത് പാപവുമല്ല നിങ്ങൾ അത്താഴം കഴിക്കുക….!! നിശ്ചയമായും അത്താഴത്തിൽ ദൈവാനുഗ്രഹമുണ്ട്….!! എന്ന് നബിതിരുമേനി പറഞ്ഞതായി കാണാം….!! ഒരിറക്ക് വെള്ളമോ ഒരു കാരക്കയോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് അത്താഴം കഴിക്കുന്നത് പ്രവാചകചര്യയാണ്…!! അത്താഴം വൈകിക്കുന്നതാണുത്തമം…!!ആരെങ്കിലും ഉണരാൻ വൈകി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ സുബ്ഹി ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ അയാൾക്ക്   വളരെ പെട്ടെന്ന് ആവശ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്…!! ''പാത്രം കൈയിലിരിക്കെ ബാങ്കുവിളി കേട്ടാൽ തന്റെ ആവശ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതു വരെ പാത്രം താഴെ വെക്കേണ്ടതില്ല…!! ''നബിതിരുമേനി തന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്…!! '' നോമ്പ് തുറക്കാൻ സമയമായാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ അതിവേഗം നോമ്പുതുറക്കുന്നത് സുന്നത്താണ്…!! ജനങ്ങൾ   നോമ്പ്തുറക്കൽ വേഗമാക്കും കാലമത്രയും നന്മയിലായിരിക്കും എന്ന് നബിതിരുമേനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്…!! നബി (സ) തിരുമേനി മഗ്‌രിബ് നമസ്‌കാരത്തിനു മുമ്പ് ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കുമായിരുന്നു…!! ഈത്തപ്പഴം ഇല്ലെങ്കിൽ കാരക്ക അതില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നോമ്പു തുറക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ്…!! നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന ‘’ അല്ലാഹുമ്മ ലക്ക സുംതു വ അലാ രിസ്‌കിക്ക അഫ്തർതു ...!! ' അല്ലാഹുവേ , നിനക്കു വേണ്ടി നോമ്പെടുത്തു , നിന്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറന്നു…!! റമദാനിൽ ശരീരശുദ്ധിവരുത്തണം….!! മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല…!! രാത്രികാലത്ത് ഭാര്യാഭര്‍തൃ സംഭോഗം നടന്നാൽ അത്താഴംകഴിഞ്ഞ്സുബ്ഹി ബാങ്കിന് ശേഷം ശുദ്ധിവരുത്തിയാലുംമതിയാവുന്നതാണ്…!! നബി (സ) ജനാബത്തുകാരനായിരിക്കെപ്രഭാതമാവാറുണ്ട്…!! അങ്ങനെഅദ്ദേഹംകുളിക്കുകയുംനോമ്പനുഷ്ഠിക്കുകയുംചെയ്തിരുന്നു…!! അഥവാനോമ്പ്തുടങ്ങിയ ശേഷം കുളിച്ചാൽ മതി…!! ഋതുമതിക്കും ഈ വിധിബാധകമാണ്…!! സുബ്ഹി ബാങ്കിനു ശേഷം കുളിച്ച് നമസ്‌കരിച്ച് നോമ്പിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതാണ്…!!എത്രമാത്രംകാഠിന്ന്യവുംഘാംഭീര്യവും നിറഞ്ഞ ത്യാഗമാണെങ്കിൽപോലുംമനുഷ്യജന്മത്തിന് ആയാസകരമായഎത്രമാത്രംവിട്ടുവീഴ്ച്ചകളും ഇസ്ലാമിൽ അല്ലാഹുഅനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവല്ലേഇതെല്ലാം...!! ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസപ്രകാരം ഖുർആൻ അവതരിക്കപ്പെട്ടരാത്രിയാണ്‌ ലൈലത്തുൽ ഖദർഅഥവാനിർണ്ണയത്തിന്റെരാത്രി…!! റമളാൻ മാസത്തിലാണിത്…!! ഈരാത്രിയിൽചെയ്യുന്ന പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ആയിരം മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നപ്രവൃത്തിയേക്കാൾഉത്തമമാണെന്ന് ഖുർആൻപറയുന്നു….!! റമദാൻ നോമ്പ്അവസാനിക്കുന്നതോടെനിർബന്ധമായിത്തീരുന്ന ധാനധർമ്മമാണ് ഫിതർ സകാത്ത്…!! പെരുന്നാൾ ദിനത്തിലാരുംപട്ടിണി കിടക്കരുതെന്നും അന്നെദിവസം എല്ലാവരും സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷണംകഴിക്കണമെന്നുമാണ് ഫിതർ സകാത്തിന്റെ താൽപര്യം…!! അതിനായി പെരുന്നാൾ ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്ന്നിർബന്ധമായും ഇത് നിർവ്വഹിക്കണം…!! നോമ്പിലെവീഴ്ചകൾ പൊറുക്കപ്പെടാനുള്ള കർമ്മം കൂടിയാണ്ഈസകാത്ത്….!! പെരുന്നാൾ ദിനം അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്വീടുകളിലെത്തിയിരിക്കണം….!!ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിവരണങ്ങളിലൂടെ സമാഹരിക്കപ്പെട്ട അല്പം ചില അറിവുകളാണ് ഞാനിവിടെ കുറിച്ചിട്ടത്...!! ഇതിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാദരം പൊറുക്കപ്പെടണമെന്നും എന്നെ തിരുത്തണമെന്നും താഴ്മയായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ...!! എസ്.കെ.മംഗലം...!!
 •   വിശുദ്ധ റമദാൻ…!! ആത്മീയാനന്ദത്തിന്റെ ആഹ്ലാദാരവങ്ങളുമായി പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ അനുഗ്രഹീതറമദാൻ മാസം വീണ്ടും സമാഗതമായി …!! ആത്മശുദ്ധിയിലൂടെ ജീവിതസാഫല്യം കൈവരിക്കാൻ അല്ലാഹു മാനവരാശിക്കു കനിഞ്ഞേകിയ വിശുദ്ധ റമദാൻ.!! ശരീരത്തിന്റെ സഹനത്തിലൂടെയും മനസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയും മനുഷ്യൻ അവന്റെസ്രഷ്ടാവിലേക്കുള്ള അകലം കുറക്കുന്ന രാപ്പകലുകളാണ് വന്നുചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്….!! സൃഷ്ടിയെ സ്രഷ്ടാവിലേക്കും സ്വര്‍ഗത്തിലേക്കും അടുപ്പിക്കുന്നമാസമാണ് വിശുദ്ധറമദാൻ…!! ദുഷ്ചിന്തകളും ദുര്‍വൃത്തികളും വെടിഞ്ഞ് മനസുംശരീരവുംസ്ഫുടം ചെയ്‌തെടുക്കാൻ വ്രതംവിശ്വാസികള്‍ക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്നു…!! വ്രതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഹൃദയ വിശുദ്ധിയും ആത്മ സംസ്‌കരണവുമാണ്…!! വ്രതത്തിലൂടെ ആരോഗ്യവും ശാരീരിക സൗഖ്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നോമ്പിന്റെ ഭൗതിക നേട്ടം മാത്രമാണ്…!! ഹൃദയ വെളിച്ചമാണ് റമദാന്റെ കാതലും കരുതലും…!! നോമ്പ് ത്യാഗമാണ്…!! അല്ലാഹുവിന്റെതൃപ്തിക്കായിഎല്ലാം ത്യജിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ...!! തനിക്ക്ഏറ്റവുംപ്രിയപ്പെട്ടതും തന്നെ ഏറെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് അവൻ വേണ്ടെന്നുവെക്കുന്നത്…!! അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ കൊതിച്ചുകൊണ്ട്തന്റെഇച്ഛകളെല്ലാം ത്യജിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മഹാപ്രതിഫലമാണ്…!! നോമ്പ്എനിക്കുള്ളതാണ്…!! ഞാനാണ് അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് എന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ വചനം ഇത്വ്യക്തമാക്കുന്നു…!! തിട്ടപ്പെടുത്താത്ത പ്രതിഫലമാണ്വ്രതത്തിന് അല്ലാഹുവാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്…!! ശരീരവും മനസും ഒരുപോലെനോമ്പെടുത്താൽ  മാത്രമേ പരിപൂർണ്ണ പ്രതിഫലംനേടിയെടുക്കാനാവുകയുള്ളൂ…!! വ്രതം കേവലം വിശപ്പുമാത്രമല്ല…!! വാക്കിലും നോക്കിലും പ്രവൃത്തികളിലും ചിന്തകളിലും സൂക്ഷ്മതപാലിക്കണം…!! ചീത്ത വാക്കുകളിൽ നിന്നുംപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നുംവിട്ടുനിൽക്കുകയാണ് നോമ്പുകാരൻപ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടത്…!! വിശുദ്ധ ഖുർആ നാണ്റമദാനിന്റെ ജീവൻ…!! വിശുദ്ധ മാസത്തെഅല്ലാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ ഖുർആൻ അവതരിച്ചമാസംഎന്നാണ്…!! അത്പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദിവ്യവെളിച്ചവുംവിശ്വാസിയുടെ ജിവജലവുമാണ്…!! ഖുർആൻപാരായണത്തിലൂടെ ആത്മാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാനാവും…!! റമദാനിലെ രാപകലുകളിൽവിശ്വാസികൾ പ്രധാനമായുംസമയം കണ്ടെത്തുന്നത് ഖുർആൻ പാരായണത്തിനാണ്…!! വിശുദ്ധ ഖുർആനും റമദാനും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധമാണ്പൂർവ്വികർവിശുദ്ധ മാസത്തിൽമറ്റെല്ലാ ആരാധനകളേക്കാളും ഖുർആൻ പാരായണത്തിന് സമയം കണ്ടെത്താൻ കാരണം…!! ആയിരം മാസങ്ങളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നരാത്രിയും ഈപുണ്യമാസത്തിന്റെപ്രത്യേകതയാണ്…!! തറാവീഹ് നമസ്‌കാരം (രാത്രിയിൽ ഇശാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള നമസ്‌കാരമാണ് തറാവീഹ് നമസ്കാരം )     റമദാനിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്…!! വലിയ പ്രതിഫലമാണ് തറാവീഹിനുള്ളത്…!! പകലിൽപട്ടിണികിടക്കുന്ന അടിമ രാത്രിയിൽ നിന്നു നമസ്‌കരിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിനെ ഏറെസന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്…!! അവന്‍ അവന്റെ മലക്കുകളെ വിളിച്ച്ഈ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുമെന്ന് തിരുവചനത്തിൽ കാണാം…!! ഋതുമതിയുംപ്രസവരക്തക്കാരിയും നോമ്പ് ഉപേക്ഷിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്…!! സൂര്യാസ്തമനത്തിന്റെ തൊട്ടുമുമ്പാണ്ഋതുമതിയാവുന്നതെങ്കിൽപോ ലും അവരുടെനോമ്പ്അല്ലാഹുവിങ്കൽ സ്വീകാര്യമാവുകയില്ല…!! എന്നാൽ അവർ പകരം നോമ്പ് നോറ്റുവീട്ടൽ നിർബന്ധമാണ്…!! ആയിശ (റ) പറയുന്നു ''നബി (സ) യുടെ കാലത്ത്ഞങ്ങൾഋതുമതികളാവാറുണ്ടായിരുന്നു…!! അപ്പോൾ നോമ്പ് ഖളാഅ്വീട്ടാൻഞങ്ങളോടാജ്ഞാപിക്കുമായിരുന്നു…!! എന്നാൽ നമസ്‌കാരംഖളാഅ് വീട്ടാൻ ഞങ്ങളോട്കൽപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല…!! തങ്ങളെക്കുറിച്ചോ തങ്ങളുടെകുട്ടികളെക്കുറിച്ചോ ആശങ്കയുള്ള ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കുംനോമ്പുപേക്ഷിക്കാൻഇസ്‌ലാം അനുവാദം നൽകുന്നുണ്ട്…!! അവർപ്രായശ്ചിത്തം നൽകണമെന്നും മറ്റുദിവസങ്ങളിൽപകരം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ലെന്നുമത്രെ…!! നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവൻ അത്താഴം കഴിക്കുന്നത് സുന്നത്താണ്…!! അഥവാ വല്ലവനും അത്താഴം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പിന്റെ സാധുതക്ക് ഒരു കോട്ടവും തട്ടില്ല…!! അത് വർജ്ജിക്കുന്നത് പാപവുമല്ല നിങ്ങൾ അത്താഴം കഴിക്കുക….!! നിശ്ചയമായും അത്താഴത്തിൽ ദൈവാനുഗ്രഹമുണ്ട്….!! എന്ന് നബിതിരുമേനി പറഞ്ഞതായി കാണാം….!! ഒരിറക്ക് വെള്ളമോ ഒരു കാരക്കയോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് അത്താഴം കഴിക്കുന്നത് പ്രവാചകചര്യയാണ്…!! അത്താഴം വൈകിക്കുന്നതാണുത്തമം…!!ആരെങ്കിലും ഉണരാൻ വൈകി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ സുബ്ഹി ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ അയാൾക്ക്   വളരെ പെട്ടെന്ന് ആവശ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്…!! ''പാത്രം കൈയിലിരിക്കെ ബാങ്കുവിളി കേട്ടാൽ തന്റെ ആവശ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതു വരെ പാത്രം താഴെ വെക്കേണ്ടതില്ല…!! ''നബിതിരുമേനി തന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്…!! '' നോമ്പ് തുറക്കാൻ സമയമായാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ അതിവേഗം നോമ്പുതുറക്കുന്നത് സുന്നത്താണ്…!! ജനങ്ങൾ   നോമ്പ്തുറക്കൽ വേഗമാക്കും കാലമത്രയും നന്മയിലായിരിക്കും എന്ന് നബിതിരുമേനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്…!! നബി (സ) തിരുമേനി മഗ്‌രിബ് നമസ്‌കാരത്തിനു മുമ്പ് ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കുമായിരുന്നു…!! ഈത്തപ്പഴം ഇല്ലെങ്കിൽ കാരക്ക അതില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നോമ്പു തുറക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ്…!! നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന ‘’ അല്ലാഹുമ്മ ലക്ക സുംതു വ അലാ രിസ്‌കിക്ക അഫ്തർതു ...!! ' അല്ലാഹുവേ , നിനക്കു വേണ്ടി നോമ്പെടുത്തു , നിന്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറന്നു…!! റമദാനിൽ ശരീരശുദ്ധിവരുത്തണം….!! മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല…!! രാത്രികാലത്ത് ഭാര്യാഭര്‍തൃ സംഭോഗം നടന്നാൽ അത്താഴംകഴിഞ്ഞ്സുബ്ഹി ബാങ്കിന് ശേഷം ശുദ്ധിവരുത്തിയാലുംമതിയാവുന്നതാണ്…!! നബി (സ) ജനാബത്തുകാരനായിരിക്കെപ്രഭാതമാവാറുണ്ട്…!! അങ്ങനെഅദ്ദേഹംകുളിക്കുകയുംനോമ്പനുഷ്ഠിക്കുകയുംചെയ്തിരുന്നു…!! അഥവാനോമ്പ്തുടങ്ങിയ ശേഷം കുളിച്ചാൽ മതി…!! ഋതുമതിക്കും ഈ വിധിബാധകമാണ്…!! സുബ്ഹി ബാങ്കിനു ശേഷം കുളിച്ച് നമസ്‌കരിച്ച് നോമ്പിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതാണ്…!!എത്രമാത്രംകാഠിന്ന്യവുംഘാംഭീര്യവും നിറഞ്ഞ ത്യാഗമാണെങ്കിൽപോലുംമനുഷ്യജന്മത്തിന് ആയാസകരമായഎത്രമാത്രംവിട്ടുവീഴ്ച്ചകളും ഇസ്ലാമിൽ അല്ലാഹുഅനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവല്ലേഇതെല്ലാം...!! ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസപ്രകാരം ഖുർആൻ അവതരിക്കപ്പെട്ടരാത്രിയാണ്‌ ലൈലത്തുൽ ഖദർഅഥവാനിർണ്ണയത്തിന്റെരാത്രി…!! റമളാൻ മാസത്തിലാണിത്…!! ഈരാത്രിയിൽചെയ്യുന്ന പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ആയിരം മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നപ്രവൃത്തിയേക്കാൾഉത്തമമാണെന്ന് ഖുർആൻപറയുന്നു….!! റമദാൻ നോമ്പ്അവസാനിക്കുന്നതോടെനിർബന്ധമായിത്തീരുന്ന ധാനധർമ്മമാണ് ഫിതർ സകാത്ത്…!! പെരുന്നാൾ ദിനത്തിലാരുംപട്ടിണി കിടക്കരുതെന്നും അന്നെദിവസം എല്ലാവരും സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷണംകഴിക്കണമെന്നുമാണ് ഫിതർ സകാത്തിന്റെ താൽപര്യം…!! അതിനായി പെരുന്നാൾ ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്ന്നിർബന്ധമായും ഇത് നിർവ്വഹിക്കണം…!! നോമ്പിലെവീഴ്ചകൾ പൊറുക്കപ്പെടാനുള്ള കർമ്മം കൂടിയാണ്ഈസകാത്ത്….!! പെരുന്നാൾ ദിനം അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്വീടുകളിലെത്തിയിരിക്കണം….!!ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിവരണങ്ങളിലൂടെ സമാഹരിക്കപ്പെട്ട അല്പം ചില അറിവുകളാണ് ഞാനിവിടെ കുറിച്ചിട്ടത്...!! ഇതിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാദരം പൊറുക്കപ്പെടണമെന്നും എന്നെ തിരുത്തണമെന്നും താഴ്മയായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ...!! എസ്.കെ.മംഗലം...!!
  May 24, 2017 1
 •   വേദനകളിൽസാന്ത്വനവുംസമാധാനവുമേകാൻകാലംകണ്ടെടുത്തവാടാമല്ലിപ്പൂക്കൾഇവർ...!! ആതുരശുശ്രുഷകളിൽകനിവിന്റെതൂവൽസ്പർശവുമായിഎന്നുംകൂട്ടിരിക്കുന്നമാലാഖമാർഇവർ...!!മുറിവേറ്റശരീരങ്ങളെപുഞ്ചിരിയാൽആശ്വസിപ്പിച്ച്മനസ്സിൽപ്രതിരോധത്തിന്റെമനശ്ശക്തിനിറക്കുന്നവർഇവർ...!! കനിവിന്റെവെള്ളരിപ്രാവുകൾഇവർ...!! ആശുഭവസ്ത്രധാരിണികളെകാണുമ്പോൾനീറുന്നമനസ്സുകൾക്ക്തോന്നുന്നഒരുആശ്വാസംഅത്വർണ്ണനാധീതമാണ്...!! ആധുനികശുശ്രുഷകളുടെകുലപതിയായഫ്ലോറൻസ്നൈറ്റിന്ഗേലിന്റെജന്മദിനമായഇന്ന്(മെയ് 12) ലോകംആദരിച്ചുപോരുന്നദിവസമാണ്വേൾഡ്നെർസിങ്ങ്ഡേ..!!തുർക്കിയിലെതെരുവുകളിൽമലീമസമായികിടന്നിരുന്നസൈനികരെശുശ്രൂഷിക്ക്യാൻരാവുംപകലുംഒരുപോലെഅദ്ധ്വാനിച്ചമഹത്വ്യക്തിയായിരുന്നുഫ്ലോറൻസ്നൈറ്റിന്ഗേൽ… .ആമഹാമനസ്സിന്റെഓർമ്മക്ക്യായിഎല്ലാവർഷവുംമെയ് 12 ന്ഈപുണ്യദിനമായിനാംആചരിക്കുന്നു.... കയ്യിൽവിളക്കുമായെത്തിയആമാലാഖയുടെതനിപകർപ്പുകളാണ്എല്ലാനഴ്സുമാരും…. ദീര്ഘകാലംശയ്യാവലംബികളായികഴിയുന്നവര്ക്ക്പരിചരണവുംഅതോടൊപ്പംനിസ്വാര്ഥമായസാമൂഹ്യസേവനവുംഈവെള്ളരിപ്രാവുകളുടെമനസ്സിന്റെനന്മകളാണ്….മുറിവേറ്റശരീരത്തെയുംമനസ്സിനെയുംശുശ്രൂഷകൊണ്ടുംമനശ്ശക്തികൊണ്ടുംതലോടുന്നഈമാടപ്പിറാക്കളെതികച്ചുംസാഹോദര്യമനസ്സോടെആദരിച്ചുകൊണ്ട്.... അവർക്കെന്നുംനന്മകൾമാത്രംനേർന്നുകൊണ്ട്....   എസ്.കെ. മംഗലം....!!!
 •   വേദനകളിൽസാന്ത്വനവുംസമാധാനവുമേകാൻകാലംകണ്ടെടുത്തവാടാമല്ലിപ്പൂക്കൾഇവർ...!! ആതുരശുശ്രുഷകളിൽകനിവിന്റെതൂവൽസ്പർശവുമായിഎന്നുംകൂട്ടിരിക്കുന്നമാലാഖമാർഇവർ...!!മുറിവേറ്റശരീരങ്ങളെപുഞ്ചിരിയാൽആശ്വസിപ്പിച്ച്മനസ്സിൽപ്രതിരോധത്തിന്റെമനശ്ശക്തിനിറക്കുന്നവർഇവർ...!! കനിവിന്റെവെള്ളരിപ്രാവുകൾഇവർ...!! ആശുഭവസ്ത്രധാരിണികളെകാണുമ്പോൾനീറുന്നമനസ്സുകൾക്ക്തോന്നുന്നഒരുആശ്വാസംഅത്വർണ്ണനാധീതമാണ്...!! ആധുനികശുശ്രുഷകളുടെകുലപതിയായഫ്ലോറൻസ്നൈറ്റിന്ഗേലിന്റെജന്മദിനമായഇന്ന്(മെയ് 12) ലോകംആദരിച്ചുപോരുന്നദിവസമാണ്വേൾഡ്നെർസിങ്ങ്ഡേ..!!തുർക്കിയിലെതെരുവുകളിൽമലീമസമായികിടന്നിരുന്നസൈനികരെശുശ്രൂഷിക്ക്യാൻരാവുംപകലുംഒരുപോലെഅദ്ധ്വാനിച്ചമഹത്വ്യക്തിയായിരുന്നുഫ്ലോറൻസ്നൈറ്റിന്ഗേൽ… .ആമഹാമനസ്സിന്റെഓർമ്മക്ക്യായിഎല്ലാവർഷവുംമെയ് 12 ന്ഈപുണ്യദിനമായിനാംആചരിക്കുന്നു.... കയ്യിൽവിളക്കുമായെത്തിയആമാലാഖയുടെതനിപകർപ്പുകളാണ്എല്ലാനഴ്സുമാരും…. ദീര്ഘകാലംശയ്യാവലംബികളായികഴിയുന്നവര്ക്ക്പരിചരണവുംഅതോടൊപ്പംനിസ്വാര്ഥമായസാമൂഹ്യസേവനവുംഈവെള്ളരിപ്രാവുകളുടെമനസ്സിന്റെനന്മകളാണ്….മുറിവേറ്റശരീരത്തെയുംമനസ്സിനെയുംശുശ്രൂഷകൊണ്ടുംമനശ്ശക്തികൊണ്ടുംതലോടുന്നഈമാടപ്പിറാക്കളെതികച്ചുംസാഹോദര്യമനസ്സോടെആദരിച്ചുകൊണ്ട്.... അവർക്കെന്നുംനന്മകൾമാത്രംനേർന്നുകൊണ്ട്....   എസ്.കെ. മംഗലം....!!!
  May 12, 2016 0
 •   അമ്മയെന്ന സ്നേഹാക്ഷരമെഴുതാൻ ഒരു ഭാഷ മുഴുവനുമൊരു വാക്കിലൊതുങ്ങുമെങ്കിൽ , ഒരായുസ്സ് മുഴുവനുമൊരു നിമിഷമായ് ചുരുങ്ങുമെങ്കിൽ , ഒരു പ്രപഞ്ചം മുഴുവനുമൊരു മാത്രയിൽ അടങ്ങുമെങ്കിൽ , ഒരു കാലം മുഴുവനുമൊരു കണികയിലൊതുങ്ങുമെങ്കിൽ, അതിനെല്ലാം ചേർത്തു വെക്ക്യാവുന്ന അമൂല്യതയുടെയും അതുല്യതയുടെയും പെൺപര്യായം അതാണെന്റെ മനസ്സിലെ അമ്മ…!! അമ്മ എന്നത് രണ്ടക്ഷരമേ ഉള്ളു എങ്കിലും അതിലുണ്ട് സ്നേഹം, വാത്സല്യം, ത്യാഗം, സഹനം, എന്ന വൈഡൂര്യസദൃശ്യമാം വികാരങ്ങളത്രയും...!! പിറവിയുടെ പൊരുൾതേടിയെത്തുന്ന പോലെ   നിലവിളിച്ച് പിറന്നുവീണ നാൾ മുതൽ സ്നേഹത്തിന്റെ പോരുളുമായ് മാറോട്ചേർത്ത് പുണരുന്നമഹാപ്രതിഭാസം അമ്മ... പേറ്റുനോവിന്റെ പാരവശ്യത്തിലും വാൽസല്യം   കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഹൽപ്രതിഭ അമ്മ... മുറുക്കിയുടുത്ത മുണ്ടിന്റെകൊന്തലക്ക്യൽ വിശന്നുകേഴുന്ന   വയറിനെ ഒളിപ്പിച്ച്   ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വിണ്ടുകീറുന്ന ചുണ്ടുകളിൽ   സ്നേഹപ്പുഞ്ചിരി തീർക്കുന്ന മഹതിയാംഅമ്മ... പൊക്കിൾകൊടിയുടെ അദൃശ്യബന്ധം വിസ്മരിച്ച്   തന്നെ   ചുമടുതാങ്ങിയാക്കുന്ന മക്കൾക്കുവേണ്ടി ഇറ്റിറ്റുവീഴുന്ന കണ്ണുനീർ തുള്ളികളിലുംപ്രാർത്ഥനയുടെ രക്ഷാകവചം   ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന സർവ്വസഹയാം അമ്മ... ലോകത്തിലിന്നേവരെ ആരാലും നിർവ്വചനം എഴുതിചേർത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരുസ്നേഹപർവ്വം അമ്മ….ചുടുചോരമുലപ്പലാക്കി   മക്കൾക്ക്   ജീവിതത്തിന്റെ സുവർണ കാലങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നഅമ്മ... ക്ഷമയുടെ പ്രതീകം അമ്മ... അനുകമ്പയുടെ തീർത്ഥം   അമ്മ… ഒൻപത്മാസംഒൻപത് ദിവസം  ഒൻപത്  വിനാഴിക  ഗർഭപാത്രത്തിൽ തപസ്സിരുന്ന് മുക്തിനേടുന്ന ഏതൊരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈഒരുഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരുമുള്ളുകൊണ്ടാൽപോലുംആഒരുമൂർത്തീഭാവത്തെ വിളിക്ക്യാത്തവർ ആരാണീ പ്രബഞ്ജത്തിലുള്ളത്….നമ്മുടെഓരോ ശ്വാസത്തിലും ഇല്ലേ ആജീവന്റെകണികകൾ... ഖുർആൻ ഓതി ദു:ആ ചെയ്യേണ്ടാത്ത , മുട്ടുകുത്തി കുമ്പസ്സരിക്കേണ്ടാത്ത , പുഷ്പ്പാര്ച്ചനയും കാണിക്ക്യയും ഇട്ട് പൂജിക്കേണ്ടാത്ത എന്റെ കണ്ണിലെ ഒരേ ഒരു ദൈവമെ ഉള്ളൂ എന്റെ അമ്മ … നാംലോകത്തിലെഏതുകോണിലേക്കുംചരട്പൊട്ടിപറന്നാലും, ഏതുകടലാഴങ്ങളിലേക്ക്കരമറന്നുതുഴഞ്ഞാലുംസ്നേഹവാൽസല്ല്യങ്ങളോടെനമ്മെമടക്കിവിളിക്ക്യുന്നവൾഅമ്മ...!!സ്വന്തംരക്തമാണ്മുലപ്പാലായിനമുക്ക്നൽകിയതെന്ന്മനസ്സിലായാൽആരുംവിടില്ലകൺകണ്ടആദൈവത്തെഒരുതെരുവിലേക്കുംഒരുസദനങ്ങളിലെക്കും…!! ഈഅമ്മദിനത്തിലെസന്തോഷനിമിഷത്തിലേക്ക്ഏവർക്കുമായിഎന്റെകരാങ്കുലികളാൽഞാൻരചിച്ചലോകമെന്നുംആരാധിക്കുന്നഒരുഅമ്മമുഖംസമർപിക്ക്യട്ടെ...!! എന്റെഅമ്മയിന്നുഎന്നോടൊപ്പമില്ലഎങ്കിലുംലോകമെമ്പാടുമുള്ളഎല്ലാഅമ്മക്കവിളുകളിലുംഎന്റെഅമ്മക്കുള്ളഒരായിരംഉമ്മകളോടെഒരുമകൻ ...!! എസ്.കെ.മംഗലം...!!
 •   അമ്മയെന്ന സ്നേഹാക്ഷരമെഴുതാൻ ഒരു ഭാഷ മുഴുവനുമൊരു വാക്കിലൊതുങ്ങുമെങ്കിൽ , ഒരായുസ്സ് മുഴുവനുമൊരു നിമിഷമായ് ചുരുങ്ങുമെങ്കിൽ , ഒരു പ്രപഞ്ചം മുഴുവനുമൊരു മാത്രയിൽ അടങ്ങുമെങ്കിൽ , ഒരു കാലം മുഴുവനുമൊരു കണികയിലൊതുങ്ങുമെങ്കിൽ, അതിനെല്ലാം ചേർത്തു വെക്ക്യാവുന്ന അമൂല്യതയുടെയും അതുല്യതയുടെയും പെൺപര്യായം അതാണെന്റെ മനസ്സിലെ അമ്മ…!! അമ്മ എന്നത് രണ്ടക്ഷരമേ ഉള്ളു എങ്കിലും അതിലുണ്ട് സ്നേഹം, വാത്സല്യം, ത്യാഗം, സഹനം, എന്ന വൈഡൂര്യസദൃശ്യമാം വികാരങ്ങളത്രയും...!! പിറവിയുടെ പൊരുൾതേടിയെത്തുന്ന പോലെ   നിലവിളിച്ച് പിറന്നുവീണ നാൾ മുതൽ സ്നേഹത്തിന്റെ പോരുളുമായ് മാറോട്ചേർത്ത് പുണരുന്നമഹാപ്രതിഭാസം അമ്മ... പേറ്റുനോവിന്റെ പാരവശ്യത്തിലും വാൽസല്യം   കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഹൽപ്രതിഭ അമ്മ... മുറുക്കിയുടുത്ത മുണ്ടിന്റെകൊന്തലക്ക്യൽ വിശന്നുകേഴുന്ന   വയറിനെ ഒളിപ്പിച്ച്   ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വിണ്ടുകീറുന്ന ചുണ്ടുകളിൽ   സ്നേഹപ്പുഞ്ചിരി തീർക്കുന്ന മഹതിയാംഅമ്മ... പൊക്കിൾകൊടിയുടെ അദൃശ്യബന്ധം വിസ്മരിച്ച്   തന്നെ   ചുമടുതാങ്ങിയാക്കുന്ന മക്കൾക്കുവേണ്ടി ഇറ്റിറ്റുവീഴുന്ന കണ്ണുനീർ തുള്ളികളിലുംപ്രാർത്ഥനയുടെ രക്ഷാകവചം   ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന സർവ്വസഹയാം അമ്മ... ലോകത്തിലിന്നേവരെ ആരാലും നിർവ്വചനം എഴുതിചേർത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരുസ്നേഹപർവ്വം അമ്മ….ചുടുചോരമുലപ്പലാക്കി   മക്കൾക്ക്   ജീവിതത്തിന്റെ സുവർണ കാലങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നഅമ്മ... ക്ഷമയുടെ പ്രതീകം അമ്മ... അനുകമ്പയുടെ തീർത്ഥം   അമ്മ… ഒൻപത്മാസംഒൻപത് ദിവസം  ഒൻപത്  വിനാഴിക  ഗർഭപാത്രത്തിൽ തപസ്സിരുന്ന് മുക്തിനേടുന്ന ഏതൊരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈഒരുഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരുമുള്ളുകൊണ്ടാൽപോലുംആഒരുമൂർത്തീഭാവത്തെ വിളിക്ക്യാത്തവർ ആരാണീ പ്രബഞ്ജത്തിലുള്ളത്….നമ്മുടെഓരോ ശ്വാസത്തിലും ഇല്ലേ ആജീവന്റെകണികകൾ... ഖുർആൻ ഓതി ദു:ആ ചെയ്യേണ്ടാത്ത , മുട്ടുകുത്തി കുമ്പസ്സരിക്കേണ്ടാത്ത , പുഷ്പ്പാര്ച്ചനയും കാണിക്ക്യയും ഇട്ട് പൂജിക്കേണ്ടാത്ത എന്റെ കണ്ണിലെ ഒരേ ഒരു ദൈവമെ ഉള്ളൂ എന്റെ അമ്മ … നാംലോകത്തിലെഏതുകോണിലേക്കുംചരട്പൊട്ടിപറന്നാലും, ഏതുകടലാഴങ്ങളിലേക്ക്കരമറന്നുതുഴഞ്ഞാലുംസ്നേഹവാൽസല്ല്യങ്ങളോടെനമ്മെമടക്കിവിളിക്ക്യുന്നവൾഅമ്മ...!!സ്വന്തംരക്തമാണ്മുലപ്പാലായിനമുക്ക്നൽകിയതെന്ന്മനസ്സിലായാൽആരുംവിടില്ലകൺകണ്ടആദൈവത്തെഒരുതെരുവിലേക്കുംഒരുസദനങ്ങളിലെക്കും…!! ഈഅമ്മദിനത്തിലെസന്തോഷനിമിഷത്തിലേക്ക്ഏവർക്കുമായിഎന്റെകരാങ്കുലികളാൽഞാൻരചിച്ചലോകമെന്നുംആരാധിക്കുന്നഒരുഅമ്മമുഖംസമർപിക്ക്യട്ടെ...!! എന്റെഅമ്മയിന്നുഎന്നോടൊപ്പമില്ലഎങ്കിലുംലോകമെമ്പാടുമുള്ളഎല്ലാഅമ്മക്കവിളുകളിലുംഎന്റെഅമ്മക്കുള്ളഒരായിരംഉമ്മകളോടെഒരുമകൻ ...!! എസ്.കെ.മംഗലം...!!
  May 08, 2016 1
 •     !!....ഒരു യാത്രാ കുറിപ്പ്....!!   സുന്ദരിയാം ചന്ദ്രബിംഭം ചേലമാറ്റി തന്റെ തിളങ്ങുന്ന മുഖം ചുംബനം ദാഹിക്കുന്ന   ഭൂമിക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന മുഹൂർത്തത്തിൽ ഞാനെന്റെ പിറന്നനാടിനെ തൊടാൻ പോകുന്നു... !! മെയ്‌ 19 നു വൈകിട്ട്‌ ഞാനെത്തുകയാണ് എന്റെ അമ്മമനസ്സുള്ള പെരിയാറിന്റെ കരയിൽ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ കാണാൻ ...!! മേടമാസസൂര്യന്റെ കോപം കണ്ടാൽ തോന്നും പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യമനസ്സുകൾ ചെയ്തുകൂട്ടുന്ന തിന്മകൾക്ക് ലോകനാഥൻ അവന്റെ തൃക്കന്ണു മെല്ലെ തുറക്കുകയാണോ എന്ന്...!! ഒരു തുമ്പപ്പൂവിന്റെ പുഞ്ചിരി കണ്ടിട്ട് നാളെത്രയായി... അതിൽ തലകീഴായ് കിടന്നു വാലിട്ടനക്കുന്ന തുംബിപ്പെന്ണിനെ അവളറിയാതെ അവളുടെ ചിറകിൽ പിടിച്ചിട്ട് കാലമെത്രയായി...!! എന്നെ പിടിക്ക്യാമോ എന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചും കൊണ്ടോടുന്ന ഓന്തിൻ കുഞ്ഞിന്റെ പിറകെ ഓടുന്ന ഓർമ്മകളെ മനസ്സിൽ താലോലിച്ച് തൊടിയിലേക്കെത്തിനോക്കുമ്പോൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ കലാപഭൂമിയായി മാറിയ എന്റെ ഭൂമിദേവിയുടെ ഈ അവസ്ഥക്കുത്തരവാതി ഞാനും കൂടെ ആണെല്ലോ എന്നോർക്കുമ്പോൾ സ്വയം പരിതപിക്ക്യാനെ ആകുന്നുള്ളൂ …!!   എല്ലാം പൊയ്പോയിരിക്കുന്നു...!! ഇടയ്ക്ക് ഞാനങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ അമ്മ മനസ്സുണരുമ്പോൾ…!! ആ ആലിന്ഗനത്തിൽ ഒതുങ്ങാൻ...!! ആ അമ്മ മാറിലെ ചൂടറിയാൻ…!! കൊതിയാണെനിക്കെപ്പോഴും..!! എനിക്കെന്റെ പിറന്നനാടിനെ ഏറെ ഇഷ്ട്ടമാണ്...!! പിറന്ന നാടും പിച്ചവെച്ച തിരുമുറ്റവും..!! കൌമാരം മനസ്സിൽ ഓലപ്പന്തെറിഞ്ഞു കളിച്ച മാവിൻ തോപ്പും..!! യവ്വനം അയൽവക്കത്തെ പാവാടക്കാരിയിൽ മനമിടഞ്ഞകാലവും..!! ഓർക്കുമ്പോൾ പിന്നെന്റെ എന്റെ സാറെ ..!! എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ...!! കേരനിരകളാലും പച്ചപ്പ്‌നിറഞ്ഞ നെൽപാടങ്ങളാലും നയന മനോഹരമാം   എന്റെ അമ്മ മലയാളത്തിന്റെ സൌന്ദര്യം  എന്റെ കണ്ണിൽ ലോകസുന്ദരി  ഐശ്വര്യാറായിക്ക് പോലുമില്ല..!! നേരം പുലർന്ന് പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചുടുചായയും കൈവെള്ളയിലോതുക്കിപിടിച്ചു പൂമുഖത്തെത്തുമ്പോൾ മുന്നിൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശിർവദിച്ചു നിൽകുന്ന എന്റെ ലോകനാഥൻ മദേവൻ അഥവാ മഹാദേവനെ പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് കൺകുളിർക്കെ കാണുമ്പോൾ…!! മകനെ നീ ഉണർന്നോ എന്ന് പുഞ്ചിരിയോടെ മറുവശത്ത് എന്റെ മാതാവും മണിമുഴക്കി വിളിക്ക്യുമ്പോൾ അറിയാതെ മുട്ടുകുത്തി കുരിശു വരക്ക്യുന്ന..!! ബിസ്മിയും സ്വലാത്തും ചൊല്ലി ഉറക്കമുണർന്ന എനിക്കും തോന്നാറുണ്ട് എവിടെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും ക്രിസ്ത്യാനികളും എന്ന് ..!! എങ്കിലും ഞാനെന്റെ ഓർമ്മകളെ ഇടക്കെല്ലാം പൊടിതട്ടി വെക്കാറുണ്ട്..!! കാരണം ഖുർആനിലേയും ഭഗവത് ഗീതയിലെയും ബൈബിളിലെയും അക്ഷരങ്ങൾക്ക് എനിക്ക്യൊരെ അർത്ഥമേ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ…!! സ്നേഹം എന്ന മൂന്നക്ഷരത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന അർത്ഥവാക്ക്യം…!! ഏതു വരൾച്ചയിലും ഏതു പ്രളയത്തിലും വ്യതിച്ചലിക്ക്യാത്ത എന്നിൽ ഇന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്നേഹം…!! നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽകാരനെ സ്നേഹിക്ക്യാൻ ഉദ്ഭോതിപ്പിച്ച പിതാവ് ക്രിസ്തുദേവനും..!! നീ വയറ നിറച്ചു ഉണ്ണുമ്പോൾ നിന്റെ അയൽവക്കത്ത്‌ ആരെങ്കിലും പട്ടിണി കിടക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്നോട് ഞാൻ പൊറുക്കില്ല എന്നുരചെയ്ത മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹിവസല്ലമും പട്ടിണി കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുമ്പോൾ ഒരിത്തിരി അവിൽപോതിയുമായിച്ചെന്ന സധീർത്ത്യനെ മാറോടണച്ചു ആശിർവദിച്ച സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും..! എന്നിൽ നിറച്ച സ്നേഹം ...!! കൂടുതൽ വിശേഷം പിന്നീട് പറയാട്ടോ...കാത്തിരിക്കുമല്ലോ...!! നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ...!! എസ്.കെ.മംഗലം...!!        
 •     !!....ഒരു യാത്രാ കുറിപ്പ്....!!   സുന്ദരിയാം ചന്ദ്രബിംഭം ചേലമാറ്റി തന്റെ തിളങ്ങുന്ന മുഖം ചുംബനം ദാഹിക്കുന്ന   ഭൂമിക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന മുഹൂർത്തത്തിൽ ഞാനെന്റെ പിറന്നനാടിനെ തൊടാൻ പോകുന്നു... !! മെയ്‌ 19 നു വൈകിട്ട്‌ ഞാനെത്തുകയാണ് എന്റെ അമ്മമനസ്സുള്ള പെരിയാറിന്റെ കരയിൽ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ കാണാൻ ...!! മേടമാസസൂര്യന്റെ കോപം കണ്ടാൽ തോന്നും പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യമനസ്സുകൾ ചെയ്തുകൂട്ടുന്ന തിന്മകൾക്ക് ലോകനാഥൻ അവന്റെ തൃക്കന്ണു മെല്ലെ തുറക്കുകയാണോ എന്ന്...!! ഒരു തുമ്പപ്പൂവിന്റെ പുഞ്ചിരി കണ്ടിട്ട് നാളെത്രയായി... അതിൽ തലകീഴായ് കിടന്നു വാലിട്ടനക്കുന്ന തുംബിപ്പെന്ണിനെ അവളറിയാതെ അവളുടെ ചിറകിൽ പിടിച്ചിട്ട് കാലമെത്രയായി...!! എന്നെ പിടിക്ക്യാമോ എന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചും കൊണ്ടോടുന്ന ഓന്തിൻ കുഞ്ഞിന്റെ പിറകെ ഓടുന്ന ഓർമ്മകളെ മനസ്സിൽ താലോലിച്ച് തൊടിയിലേക്കെത്തിനോക്കുമ്പോൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ കലാപഭൂമിയായി മാറിയ എന്റെ ഭൂമിദേവിയുടെ ഈ അവസ്ഥക്കുത്തരവാതി ഞാനും കൂടെ ആണെല്ലോ എന്നോർക്കുമ്പോൾ സ്വയം പരിതപിക്ക്യാനെ ആകുന്നുള്ളൂ …!!   എല്ലാം പൊയ്പോയിരിക്കുന്നു...!! ഇടയ്ക്ക് ഞാനങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ അമ്മ മനസ്സുണരുമ്പോൾ…!! ആ ആലിന്ഗനത്തിൽ ഒതുങ്ങാൻ...!! ആ അമ്മ മാറിലെ ചൂടറിയാൻ…!! കൊതിയാണെനിക്കെപ്പോഴും..!! എനിക്കെന്റെ പിറന്നനാടിനെ ഏറെ ഇഷ്ട്ടമാണ്...!! പിറന്ന നാടും പിച്ചവെച്ച തിരുമുറ്റവും..!! കൌമാരം മനസ്സിൽ ഓലപ്പന്തെറിഞ്ഞു കളിച്ച മാവിൻ തോപ്പും..!! യവ്വനം അയൽവക്കത്തെ പാവാടക്കാരിയിൽ മനമിടഞ്ഞകാലവും..!! ഓർക്കുമ്പോൾ പിന്നെന്റെ എന്റെ സാറെ ..!! എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ...!! കേരനിരകളാലും പച്ചപ്പ്‌നിറഞ്ഞ നെൽപാടങ്ങളാലും നയന മനോഹരമാം   എന്റെ അമ്മ മലയാളത്തിന്റെ സൌന്ദര്യം  എന്റെ കണ്ണിൽ ലോകസുന്ദരി  ഐശ്വര്യാറായിക്ക് പോലുമില്ല..!! നേരം പുലർന്ന് പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചുടുചായയും കൈവെള്ളയിലോതുക്കിപിടിച്ചു പൂമുഖത്തെത്തുമ്പോൾ മുന്നിൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശിർവദിച്ചു നിൽകുന്ന എന്റെ ലോകനാഥൻ മദേവൻ അഥവാ മഹാദേവനെ പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് കൺകുളിർക്കെ കാണുമ്പോൾ…!! മകനെ നീ ഉണർന്നോ എന്ന് പുഞ്ചിരിയോടെ മറുവശത്ത് എന്റെ മാതാവും മണിമുഴക്കി വിളിക്ക്യുമ്പോൾ അറിയാതെ മുട്ടുകുത്തി കുരിശു വരക്ക്യുന്ന..!! ബിസ്മിയും സ്വലാത്തും ചൊല്ലി ഉറക്കമുണർന്ന എനിക്കും തോന്നാറുണ്ട് എവിടെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും ക്രിസ്ത്യാനികളും എന്ന് ..!! എങ്കിലും ഞാനെന്റെ ഓർമ്മകളെ ഇടക്കെല്ലാം പൊടിതട്ടി വെക്കാറുണ്ട്..!! കാരണം ഖുർആനിലേയും ഭഗവത് ഗീതയിലെയും ബൈബിളിലെയും അക്ഷരങ്ങൾക്ക് എനിക്ക്യൊരെ അർത്ഥമേ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ…!! സ്നേഹം എന്ന മൂന്നക്ഷരത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന അർത്ഥവാക്ക്യം…!! ഏതു വരൾച്ചയിലും ഏതു പ്രളയത്തിലും വ്യതിച്ചലിക്ക്യാത്ത എന്നിൽ ഇന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്നേഹം…!! നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽകാരനെ സ്നേഹിക്ക്യാൻ ഉദ്ഭോതിപ്പിച്ച പിതാവ് ക്രിസ്തുദേവനും..!! നീ വയറ നിറച്ചു ഉണ്ണുമ്പോൾ നിന്റെ അയൽവക്കത്ത്‌ ആരെങ്കിലും പട്ടിണി കിടക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്നോട് ഞാൻ പൊറുക്കില്ല എന്നുരചെയ്ത മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹിവസല്ലമും പട്ടിണി കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുമ്പോൾ ഒരിത്തിരി അവിൽപോതിയുമായിച്ചെന്ന സധീർത്ത്യനെ മാറോടണച്ചു ആശിർവദിച്ച സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും..! എന്നിൽ നിറച്ച സ്നേഹം ...!! കൂടുതൽ വിശേഷം പിന്നീട് പറയാട്ടോ...കാത്തിരിക്കുമല്ലോ...!! നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ...!! എസ്.കെ.മംഗലം...!!        
  May 02, 2016 0
 •   മേടസംക്രമത്തിന്റെപുണ്യംനിറഞ്ഞശംഖനാദവുംകര്‍പ്പൂരഗന്ധവുംപേറിസ്വർണ്ണനിറമാർന്നകര്‍ണ്ണികാരപൂക്കൾ തൊടിയിലെങ്ങുംപുഞ്ചിരിയോടെവിഷുവിനെവരവേൽക്കാൻഒരുങ്ങിനിൽക്കുന്നു...!! മഞ്ഞിൻപുലരിയിൽകണിക്കൊന്നപ്പൂക്കൾതേടിപട്ടുടുപ്പുകളിൽയവ്വനതുടിപ്പുകളൊതുക്കിയതരുണിമണികളുടെകിളിക്കൊഞ്ചലുകൾ...!! എത്താക്കൊമ്പത്തെപൂക്കളിൽകണ്ണെറിഞ്ഞുവിഷാദഭാവത്താൽനിൽക്കുന്നനളിനാക്ഷികളെകാണാൻഎന്തൊരുന്മാദം...!! ഒന്നിങ്ങുവന്നെങ്കിൽ...!! ഒരുകുലപൂപറിച്ചുതന്നെങ്കിൽഎന്ന്പറയാതെപറയുന്നകണ്ണുകളെനോക്കിഭാവംകൊള്ളുന്നഎന്റെകൈമോശംവന്നകൌമാരത്തെഇന്നുംഞാനെന്റെമനസ്സിന്റെതാളുകളിൽനിറമാർന്നനൂലിഴകളാൽതുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്... !! ശരീരംകാലത്തിനുവഴിമാറിയിട്ടുംമനസ്സ്വഴിമാറിക്കൊടുക്കാതെവീണ്ടുമിതാഅതേരൂപഭംഗിയോടെമറ്റൊരുവിഷുപടിവാതിലിൽഎത്തിനിൽക്കുന്നു... !! കണിയൊരുക്കാനുംകൈനീട്ടംവാങ്ങാനുംമനസ്സുകൊണ്ട്ഒരവിൽപൊതിയുമേന്തികുചേലമനസ്സുമായിഞാനെന്നകൃഷ്ണഭക്തനും...!! നിറഞ്ഞുകത്തുന്നഎഴുതിരിവിളക്കിനുമുന്നിൽമഞ്ഞപ്പട്ടുടയാടചാര്‍ത്തിയകമലനേത്രന്റെമയില്‍പീലിയുംഓടക്കുഴലും, കളഭമേനിയുംകണികാണാനൊരുങ്ങിഈകുഞ്ഞുമനസ്സും...!! തമ്മിലറിഞ്ഞുംഅറിയാതെയുംഎത്രയോകാതംദൂരെയാണെന്നാലുംമനസ്സിൽസ്നേഹമെന്നഒരുനാണയതുട്ടുമായികാത്തിരിക്ക്യയാണ്ഈസ്നേഹമനസ്സ്... ഒരുപാടേറെക്ഷേമജീവിതംആശംസിച്ചുകൊണ്ട്....!! കൈക്കുടന്നനിറയെസ്നേഹപ്പൂക്കളുമായിനിങ്ങളുടെഈകൂട്ടുകാരൻ...!! എസ്.കെ. മംഗലം...      
 •   മേടസംക്രമത്തിന്റെപുണ്യംനിറഞ്ഞശംഖനാദവുംകര്‍പ്പൂരഗന്ധവുംപേറിസ്വർണ്ണനിറമാർന്നകര്‍ണ്ണികാരപൂക്കൾ തൊടിയിലെങ്ങുംപുഞ്ചിരിയോടെവിഷുവിനെവരവേൽക്കാൻഒരുങ്ങിനിൽക്കുന്നു...!! മഞ്ഞിൻപുലരിയിൽകണിക്കൊന്നപ്പൂക്കൾതേടിപട്ടുടുപ്പുകളിൽയവ്വനതുടിപ്പുകളൊതുക്കിയതരുണിമണികളുടെകിളിക്കൊഞ്ചലുകൾ...!! എത്താക്കൊമ്പത്തെപൂക്കളിൽകണ്ണെറിഞ്ഞുവിഷാദഭാവത്താൽനിൽക്കുന്നനളിനാക്ഷികളെകാണാൻഎന്തൊരുന്മാദം...!! ഒന്നിങ്ങുവന്നെങ്കിൽ...!! ഒരുകുലപൂപറിച്ചുതന്നെങ്കിൽഎന്ന്പറയാതെപറയുന്നകണ്ണുകളെനോക്കിഭാവംകൊള്ളുന്നഎന്റെകൈമോശംവന്നകൌമാരത്തെഇന്നുംഞാനെന്റെമനസ്സിന്റെതാളുകളിൽനിറമാർന്നനൂലിഴകളാൽതുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്... !! ശരീരംകാലത്തിനുവഴിമാറിയിട്ടുംമനസ്സ്വഴിമാറിക്കൊടുക്കാതെവീണ്ടുമിതാഅതേരൂപഭംഗിയോടെമറ്റൊരുവിഷുപടിവാതിലിൽഎത്തിനിൽക്കുന്നു... !! കണിയൊരുക്കാനുംകൈനീട്ടംവാങ്ങാനുംമനസ്സുകൊണ്ട്ഒരവിൽപൊതിയുമേന്തികുചേലമനസ്സുമായിഞാനെന്നകൃഷ്ണഭക്തനും...!! നിറഞ്ഞുകത്തുന്നഎഴുതിരിവിളക്കിനുമുന്നിൽമഞ്ഞപ്പട്ടുടയാടചാര്‍ത്തിയകമലനേത്രന്റെമയില്‍പീലിയുംഓടക്കുഴലും, കളഭമേനിയുംകണികാണാനൊരുങ്ങിഈകുഞ്ഞുമനസ്സും...!! തമ്മിലറിഞ്ഞുംഅറിയാതെയുംഎത്രയോകാതംദൂരെയാണെന്നാലുംമനസ്സിൽസ്നേഹമെന്നഒരുനാണയതുട്ടുമായികാത്തിരിക്ക്യയാണ്ഈസ്നേഹമനസ്സ്... ഒരുപാടേറെക്ഷേമജീവിതംആശംസിച്ചുകൊണ്ട്....!! കൈക്കുടന്നനിറയെസ്നേഹപ്പൂക്കളുമായിനിങ്ങളുടെഈകൂട്ടുകാരൻ...!! എസ്.കെ. മംഗലം...      
  Apr 05, 2016 2
 •   തിരുവോണനാളിലെപുലർകാലം...!! പുൽകൊടികളിൽവൈരക്കമ്മലുകൾഅണിയിച്ച്എന്നെയും   മഹാബലിയെയുംവരവേൽക്കാൻപ്രക്രതിഒരുക്കിനിരത്തിയിരുന്നുഎന്ന്തോന്നിപോകും   കേരളാമ്പയുടെവഴിയോരങ്ങൾഒക്കെയും....!! കുഞ്ഞുകിളികളുടെസംഗീതക്കളരിആരംഭിച്ചിരുന്നു   ചുറ്റിലും...!! സപ്തസ്വരങ്ങളുടെനാദപ്രബഞ്ചംകേട്ടുകൊണ്ട്ഭൂമിദേവിയെമനസ്സിൽവന്ദിച്ച്   വലതുകാൽവെച്ചിറങ്ങി...!! കാത്തിരിപ്പിന്റെമടുപ്പ്അവസാനിപ്പിച്ച്ഏതോഒരത്ഞ്ജാതകൈകൾ   എന്നെആലിംഗനംചെയ്യുന്നപോലെ...!! ഒരുവർഷത്തെപ്രവാസജീവിതംകഴിഞ്ഞ്തിരിച്ചെത്തിയ   മകനെമാറോടണക്കുന്നഅമ്മയുടെസ്നേഹചൂടറിഞ്ഞപ്രതീതി...!! ( ഇന്നെന്റെഅമ്മ   എന്നോടോപ്പമില്ലെങ്കിലുംഎന്റെഓർമ്മകളിൽഎപ്പോഴുംകൂടെയുണ്ട്എന്റെഅമ്മമനസ്സ് )ഒരു   നിമിഷത്തെസ്വർഗ്ഗീയഅനുഭൂതിയിൽനിന്നുംഉണർത്തിയത്കാറിന്റെഡ്രൈവർആയിരുന്നു...!!   നെടുംബാശ്ശേരിയിലെവീഥികളെല്ലാംപണ്ടത്തെക്കാളുംസുന്ദരമാക്കിയിരിക്കുന്നു....!! വെറുംപത്തു   നിമിഷത്തിനുള്ളിൽഎത്താവുന്നദൂരമേഉള്ളുഎന്റെവീട്ടിലേക്ക്...!! ഇടയ്ക്ക്ഒരുപാട്   ഔഷധവീര്യമുള്ളജലവുംകൊണ്ടൊഴുകുന്നകേരളത്തിന്റെസ്വന്തംമകൾപെരിയാർ...!!   അർദ്ധനാരീശ്വരനെതൊഴുത്ഭയഭക്തിയോടെനിൽക്കുന്നആമുഖംമനസ്സിൽ   ഒരനുഭൂതിയായിരുന്നു....!!വീട്ടിലെത്തിആംഗലേയസംസ്കാരങ്ങളുടെവസ്ത്രധാരണങ്ങൾഎല്ലാം   അഴിച്ചുവെച്ച്‌ കുളിച്ചൊരുങ്ങികേരളിയതനിമയിൽഉടുത്തൊരുങ്ങിപ്രഭാതഭക്ഷണങ്ങളുംകഴിച്ചു   നേരെപോയത്പെരിയാറിന്റെതീരത്തേക്ക്യാണ്....!! തീരത്ത്കെട്ടിയിരിക്കുന്നസിമെന്റ്റ്തറയിൽ   ഇരുന്ന്കാലുകൾപുഴയിലേക്ക്നീട്ടികുറെനേരമിരുന്നു....!! എന്റെസാമീപ്യംഏറെ   സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നുപാദങ്ങളെതഴുകുന്നതിരകളിൽനിന്നുംഅറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നുഞാൻ...!!   പുഴയിലെപരൽമീനുകൾകാൽവിരലുകളിൽമാറിമാറിമുത്തമിടുകയായിരുന്നു   സ്നേഹനിർഭരമായഎനിക്കുള്ളവരവേൽപ്പ്പോലെ...!! ഏകാന്തതയിൽആഅമ്മമനസ്സുള്ള   നദിയുടെതീരത്തിരുന്നുസ്വപ്നംകാണാൻഎന്ത്രസമാണെന്നോ...!! എത്രനേരംഅങ്ങിനെ   ഇരുന്നെന്നറിയില്ലഉറ്റബന്ധുക്കളെവിട്ട്സ്വർഗ്ഗംപൂകിയആത്മാക്കൾക്ക്വേണ്ടികർമ്മംചെയ്ത്   കുളിച്ചുതൊഴാൻഎത്തിയവരുടെബഹളംകേട്ടാണ്സ്വപ്നത്തിൽനിന്നുണർന്നത്...!! പിന്നെ   തിരിച്ചുനടന്നുവീട്ടിലേക്ക്... വീട്ടിൽഎന്റെകളിക്കൂട്ടുകാരികാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... എന്റെ   കുറിഞ്ഞിപൂച്ച... ഒരുമാസംപ്രായമുള്ളപ്പോൾകിട്ടിയതാണെനിക്കവളെ... രക്തബന്ധംകൊണ്ട്   റഷ്യക്കാരിആണെങ്കിലുംവളർന്നുവലുതായത്തികച്ചുംകേരളീയതനിമയിൽതന്നെ   ആയതിനാലാകണംഅവൾക്കുംമനസ്സ്നിറയെസ്നേഹമായിരുന്നുഎന്നെപോലെ....!! എന്റെ   വിരലുകളുടെതലോടലിൽകുറുകിഉറക്കംനടിച്ച്കുറെനേരംഎന്റെമടയിൽഇരുന്നുഅവൾ...   ഇടക്കെപ്പോഴോഎന്റെമടിയിൽനിന്നുംഅവൾഇറങ്ങിപോയത്ഞാൻഅറിഞ്ഞതെഇല്ല ...!!   പിന്നെഞാൻവീടിന്നുഅടുത്തുള്ളതൊടിയിലേക്ക്നടന്നു... ഓണക്കലമായതിനാലാകണം   ഓണത്തുമ്പികൾനിറയെപാറിപ്പറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുതൊടിയിൽ...!! ഒട്ടേറെനിറങ്ങളുള്ള   ചിത്രശലഭങ്ങളോട്അസൂയകൊണ്ടാണോഎന്നറിയില്ലഓണത്തുംബികൾക്ക്പതിവിലേറെ   ഗൌരവമായിരുന്നു...!! ഒന്നുതൊട്ടുതലോടാൻപോലും എന്റെ അരികത്ത്വന്നില്ലഅവർ...!! ഇന്ന്   കേരളത്തിൽവംശനാശംസംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുംബചെടികളിലുംമുക്കുറ്റിപ്പൂക്കളിലും   കുഞ്ഞുതേനീച്ചകളുടെമത്സരംനടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുപണ്ട്മറൈൻഡ്രൈവിൽസംഭവിച്ചതുപോലെ   ഒരുചുംബനമത്സരം...!! ഇടക്കൊരുമരച്ചില്ലയിൽഇരുന്ന്ഒരണ്ണാറക്കണ്ണൻഎന്തോഒന്ന്എനിക്ക്   തരില്ലെന്നഭാവത്തിൽഇരുകയ്കളിലുംഒതുക്കിപിടിച്ചുതിന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു...!! ഞാൻ   ചോതിക്കുമോഎന്ന്തോന്നിയിട്ടാകണംഎന്നെകണ്ടതുംവായിൽഒതുക്കിപ്പിടിച്ച്മരച്ചില്ലയിലെ   എനിക്ക്കയ്യെത്താഉയരത്തിലേക്ക്ഓടിപ്പോയി... !! ദൂരെമറ്റൊരുമരച്ചില്ലയിലിരുന്നുഒരുകുയിൽ   നാലുവരി കവിത പാടിത്തന്നു എനിക്ക്....!!രാഗവും ശ്രുതിയും ഒട്ടും തെറ്റാതെ...!! ഞാനും   ചിത്രചേച്ചിയെ പോലെ ഒട്ടും മോശമല്ലെന്ന ഭാവത്തോടെ …!! ആകാശം മുഖം വീർപിച്ചു തുടങ്ങി...!!   സൂര്യൻ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ പിണക്കമാകാം...!! കണ്‍കോണിൽ അടരാൻ വെമ്പുന്നമിഴിനീർ   തുള്ളികളെ തുടച്ചതിനലാകണം ആകാശത്തിന്റെ മുഖമാകെ കണ്മഷി പടർന്നിരുന്നു... കണ്ണിനു   ചുവപ്പുനിറം ഏറിക്കൊണ്ടിരുന്നു.....!! അതെ…. സന്ധ്യദേവിയുടെ എഴുന്നെള്ളത്തിനു സമയമായി...!!   ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന തുമ്പികളും ശലഭങ്ങളും എങ്ങോ പൊയ്പോയി...!! ഏകനായി തിരിച്ചു   പോരുമ്പോൾ അങ്ങ് പ്രവാസലോകത്ത്‌ ഈന്തപ്പഴങ്ങൾ പഴുക്കുന്ന കാലത്തെ നാൽപത്തിഎട്ടു   ഡിഗ്രി ചൂടിൽ ഈ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഒന്നും അനുഭവിക്ക്യാനാകില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്ത മനസ്സിനെ   നോവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു...!!ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസത്തെ എന്റെ   അവധിക്കാല സുവിശേഷങ്ങൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറയാൻ... !! ഒരൽപ്പസാവകാശം എടുത്ത്   എല്ലാം പറയാം കേട്ടോ... !! തൽകാലം നിർത്തട്ടെ.....!! നിങ്ങളുടെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ...!! എസ്.കെ.മംഗലം...!!!  
 •   തിരുവോണനാളിലെപുലർകാലം...!! പുൽകൊടികളിൽവൈരക്കമ്മലുകൾഅണിയിച്ച്എന്നെയും   മഹാബലിയെയുംവരവേൽക്കാൻപ്രക്രതിഒരുക്കിനിരത്തിയിരുന്നുഎന്ന്തോന്നിപോകും   കേരളാമ്പയുടെവഴിയോരങ്ങൾഒക്കെയും....!! കുഞ്ഞുകിളികളുടെസംഗീതക്കളരിആരംഭിച്ചിരുന്നു   ചുറ്റിലും...!! സപ്തസ്വരങ്ങളുടെനാദപ്രബഞ്ചംകേട്ടുകൊണ്ട്ഭൂമിദേവിയെമനസ്സിൽവന്ദിച്ച്   വലതുകാൽവെച്ചിറങ്ങി...!! കാത്തിരിപ്പിന്റെമടുപ്പ്അവസാനിപ്പിച്ച്ഏതോഒരത്ഞ്ജാതകൈകൾ   എന്നെആലിംഗനംചെയ്യുന്നപോലെ...!! ഒരുവർഷത്തെപ്രവാസജീവിതംകഴിഞ്ഞ്തിരിച്ചെത്തിയ   മകനെമാറോടണക്കുന്നഅമ്മയുടെസ്നേഹചൂടറിഞ്ഞപ്രതീതി...!! ( ഇന്നെന്റെഅമ്മ   എന്നോടോപ്പമില്ലെങ്കിലുംഎന്റെഓർമ്മകളിൽഎപ്പോഴുംകൂടെയുണ്ട്എന്റെഅമ്മമനസ്സ് )ഒരു   നിമിഷത്തെസ്വർഗ്ഗീയഅനുഭൂതിയിൽനിന്നുംഉണർത്തിയത്കാറിന്റെഡ്രൈവർആയിരുന്നു...!!   നെടുംബാശ്ശേരിയിലെവീഥികളെല്ലാംപണ്ടത്തെക്കാളുംസുന്ദരമാക്കിയിരിക്കുന്നു....!! വെറുംപത്തു   നിമിഷത്തിനുള്ളിൽഎത്താവുന്നദൂരമേഉള്ളുഎന്റെവീട്ടിലേക്ക്...!! ഇടയ്ക്ക്ഒരുപാട്   ഔഷധവീര്യമുള്ളജലവുംകൊണ്ടൊഴുകുന്നകേരളത്തിന്റെസ്വന്തംമകൾപെരിയാർ...!!   അർദ്ധനാരീശ്വരനെതൊഴുത്ഭയഭക്തിയോടെനിൽക്കുന്നആമുഖംമനസ്സിൽ   ഒരനുഭൂതിയായിരുന്നു....!!വീട്ടിലെത്തിആംഗലേയസംസ്കാരങ്ങളുടെവസ്ത്രധാരണങ്ങൾഎല്ലാം   അഴിച്ചുവെച്ച്‌ കുളിച്ചൊരുങ്ങികേരളിയതനിമയിൽഉടുത്തൊരുങ്ങിപ്രഭാതഭക്ഷണങ്ങളുംകഴിച്ചു   നേരെപോയത്പെരിയാറിന്റെതീരത്തേക്ക്യാണ്....!! തീരത്ത്കെട്ടിയിരിക്കുന്നസിമെന്റ്റ്തറയിൽ   ഇരുന്ന്കാലുകൾപുഴയിലേക്ക്നീട്ടികുറെനേരമിരുന്നു....!! എന്റെസാമീപ്യംഏറെ   സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നുപാദങ്ങളെതഴുകുന്നതിരകളിൽനിന്നുംഅറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നുഞാൻ...!!   പുഴയിലെപരൽമീനുകൾകാൽവിരലുകളിൽമാറിമാറിമുത്തമിടുകയായിരുന്നു   സ്നേഹനിർഭരമായഎനിക്കുള്ളവരവേൽപ്പ്പോലെ...!! ഏകാന്തതയിൽആഅമ്മമനസ്സുള്ള   നദിയുടെതീരത്തിരുന്നുസ്വപ്നംകാണാൻഎന്ത്രസമാണെന്നോ...!! എത്രനേരംഅങ്ങിനെ   ഇരുന്നെന്നറിയില്ലഉറ്റബന്ധുക്കളെവിട്ട്സ്വർഗ്ഗംപൂകിയആത്മാക്കൾക്ക്വേണ്ടികർമ്മംചെയ്ത്   കുളിച്ചുതൊഴാൻഎത്തിയവരുടെബഹളംകേട്ടാണ്സ്വപ്നത്തിൽനിന്നുണർന്നത്...!! പിന്നെ   തിരിച്ചുനടന്നുവീട്ടിലേക്ക്... വീട്ടിൽഎന്റെകളിക്കൂട്ടുകാരികാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... എന്റെ   കുറിഞ്ഞിപൂച്ച... ഒരുമാസംപ്രായമുള്ളപ്പോൾകിട്ടിയതാണെനിക്കവളെ... രക്തബന്ധംകൊണ്ട്   റഷ്യക്കാരിആണെങ്കിലുംവളർന്നുവലുതായത്തികച്ചുംകേരളീയതനിമയിൽതന്നെ   ആയതിനാലാകണംഅവൾക്കുംമനസ്സ്നിറയെസ്നേഹമായിരുന്നുഎന്നെപോലെ....!! എന്റെ   വിരലുകളുടെതലോടലിൽകുറുകിഉറക്കംനടിച്ച്കുറെനേരംഎന്റെമടയിൽഇരുന്നുഅവൾ...   ഇടക്കെപ്പോഴോഎന്റെമടിയിൽനിന്നുംഅവൾഇറങ്ങിപോയത്ഞാൻഅറിഞ്ഞതെഇല്ല ...!!   പിന്നെഞാൻവീടിന്നുഅടുത്തുള്ളതൊടിയിലേക്ക്നടന്നു... ഓണക്കലമായതിനാലാകണം   ഓണത്തുമ്പികൾനിറയെപാറിപ്പറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുതൊടിയിൽ...!! ഒട്ടേറെനിറങ്ങളുള്ള   ചിത്രശലഭങ്ങളോട്അസൂയകൊണ്ടാണോഎന്നറിയില്ലഓണത്തുംബികൾക്ക്പതിവിലേറെ   ഗൌരവമായിരുന്നു...!! ഒന്നുതൊട്ടുതലോടാൻപോലും എന്റെ അരികത്ത്വന്നില്ലഅവർ...!! ഇന്ന്   കേരളത്തിൽവംശനാശംസംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുംബചെടികളിലുംമുക്കുറ്റിപ്പൂക്കളിലും   കുഞ്ഞുതേനീച്ചകളുടെമത്സരംനടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുപണ്ട്മറൈൻഡ്രൈവിൽസംഭവിച്ചതുപോലെ   ഒരുചുംബനമത്സരം...!! ഇടക്കൊരുമരച്ചില്ലയിൽഇരുന്ന്ഒരണ്ണാറക്കണ്ണൻഎന്തോഒന്ന്എനിക്ക്   തരില്ലെന്നഭാവത്തിൽഇരുകയ്കളിലുംഒതുക്കിപിടിച്ചുതിന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു...!! ഞാൻ   ചോതിക്കുമോഎന്ന്തോന്നിയിട്ടാകണംഎന്നെകണ്ടതുംവായിൽഒതുക്കിപ്പിടിച്ച്മരച്ചില്ലയിലെ   എനിക്ക്കയ്യെത്താഉയരത്തിലേക്ക്ഓടിപ്പോയി... !! ദൂരെമറ്റൊരുമരച്ചില്ലയിലിരുന്നുഒരുകുയിൽ   നാലുവരി കവിത പാടിത്തന്നു എനിക്ക്....!!രാഗവും ശ്രുതിയും ഒട്ടും തെറ്റാതെ...!! ഞാനും   ചിത്രചേച്ചിയെ പോലെ ഒട്ടും മോശമല്ലെന്ന ഭാവത്തോടെ …!! ആകാശം മുഖം വീർപിച്ചു തുടങ്ങി...!!   സൂര്യൻ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ പിണക്കമാകാം...!! കണ്‍കോണിൽ അടരാൻ വെമ്പുന്നമിഴിനീർ   തുള്ളികളെ തുടച്ചതിനലാകണം ആകാശത്തിന്റെ മുഖമാകെ കണ്മഷി പടർന്നിരുന്നു... കണ്ണിനു   ചുവപ്പുനിറം ഏറിക്കൊണ്ടിരുന്നു.....!! അതെ…. സന്ധ്യദേവിയുടെ എഴുന്നെള്ളത്തിനു സമയമായി...!!   ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന തുമ്പികളും ശലഭങ്ങളും എങ്ങോ പൊയ്പോയി...!! ഏകനായി തിരിച്ചു   പോരുമ്പോൾ അങ്ങ് പ്രവാസലോകത്ത്‌ ഈന്തപ്പഴങ്ങൾ പഴുക്കുന്ന കാലത്തെ നാൽപത്തിഎട്ടു   ഡിഗ്രി ചൂടിൽ ഈ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഒന്നും അനുഭവിക്ക്യാനാകില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്ത മനസ്സിനെ   നോവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു...!!ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസത്തെ എന്റെ   അവധിക്കാല സുവിശേഷങ്ങൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറയാൻ... !! ഒരൽപ്പസാവകാശം എടുത്ത്   എല്ലാം പറയാം കേട്ടോ... !! തൽകാലം നിർത്തട്ടെ.....!! നിങ്ങളുടെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ...!! എസ്.കെ.മംഗലം...!!!  
  Mar 22, 2016 1
 •   പിറവിയുടെ പൊരുൾതേടിയെത്തുന്ന പോലെ  നിലവിളിച്ച് പിറന്നുവീണ നാൾ മുതൽ സ്നേഹത്തിന്റെ പോരുളുമായ് മാറോട്ചേർത്ത് പുണരുന്ന മഹാ പ്രതിഭാസം അമ്മ... പേറ്റുനോവിന്റെ പാരവശ്യത്തിലും വാൽസല്യം  കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഹൽപ്രതിഭ അമ്മ... മുറുക്കിയുടുത്ത മുണ്ടിന്റെ കൊന്തലക്ക്യൽ വിശന്നുകേഴുന്ന  വയറിനെ ഒളിപ്പിച്ച്  ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വിണ്ടുകീറുന്ന ചുണ്ടുകളിൽ  സ്നേഹപ്പുഞ്ചിരി തീർക്കുന്ന മഹതിയാം അമ്മ... പൊക്കിൾകൊടിയുടെ അദൃശ്യബന്ധം വിസ്മരിച്ച്  തന്നെ  ചുമടുതാങ്ങിയാക്കുന്ന മക്കൾക്കുവേണ്ടി ഇറ്റിറ്റുവീഴുന്ന കണ്ണുനീർ തുള്ളികളിലും പ്രാർത്ഥനയുടെ രക്ഷാകവചം    ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന സർവ്വസഹയാം അമ്മ... ലോകത്തിലിന്നേവരെ ആരാലും നിർവ്വചനം എഴുതി ചേർത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹപർവ്വം അമ്മ….ചുടുചോര മുലപ്പലാക്കി  മക്കൾക്ക്  ജീവിതത്തിന്റെ സുവർണ കാലങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന അമ്മ... ക്ഷമയുടെ പ്രതീകം അമ്മ... അനുകമ്പയുടെ തീർത്ഥം  അമ്മ… ഒൻപത് മാസം ഒൻപത് ദിവസം ഒൻപത് വിനാഴിക ഗർഭപാത്രത്തിൽ തപസ്സിരുന്ന് മുക്തി നേടുന്ന ഏതൊരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരു മുള്ളു കൊണ്ടാൽപോലും ആ ഒരു മൂർത്തീഭാവത്തെ വിളിക്ക്യാത്തവർ ആരാണീ   പ്രബഞ്ജത്തിലുള്ളത്…. നമ്മുടെ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ഇല്ലേ ആ ജീവന്റെ കണികകൾ... നമ്മൾക്ക് നേരിൽകണ്ട് സംസാരിക്ക്യാവുന്ന ഒരേ  ഒരു ദൈവമെ ഉള്ളു ലോകത്ത്  അതാണ് നമ്മുടെ അമ്മ....       സെമിനാറുകളും ഇ-മെയിലുകളും എസ്.എം.എസുകളും പൊടിപൊടിക്കുന്നു....  സ്വർണക്കടകൾ മുതൽ ബേബിഫുഡ്  നിർമ്മാതാക്കൾ വരെ   മാതൃത്വത്തിന്റെ മഹത്വത്തെപ്പറ്റി വര്ണ്ണാഭമായ പരസ്യങ്ങൾ  പുറത്തിറക്കുന്നു.... സുരക്ഷിത മാതൃത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിലെ  79  അവികസിത   രാജ്യങ്ങളിൽ എഴുപത്തഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണത്രേ  ഇന്ത്യ.... പല ദരിദ്ര ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളേക്കാളും പിന്നിൽ.... അതാരും ഓർക്കുന്നില്ല. വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ   ഏൽപിക്ക്യാനുള്ള തിരക്കാണ് ചില മക്കൾക്ക്. പഴുത്ത ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു  വീഴുമ്പോൾ പച്ചിലകൾ ചിരിക്കുമെന്നു   പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ട്... പച്ചിലകളും   ഒരിക്ക്യൽ പഴുക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ... അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ സ്വയം ജീവിതത്തിലും വരില്ലെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല... കുടുംബത്തിന്റെ   സംരക്ഷണത്തിന്റെ കടുപ്പമാർന്ന മതിലാണ് പിതാവെങ്കിൽ മാതാവ് അതിനുള്ളിലെ സ്നേഹത്തിന്റെ തൂവൽമറയാണ്....ഹൃദയം തണുപ്പിക്കുന്ന ഒരു   വാക്കെങ്കിലും അവിടെ കരുതിവെച്ചിട്ടുണ്ടാകും....       ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അമ്മയുടെ പ്രായം 5 വയസ്സും ഏഴ്‌ മാസവുമാണ്‌ പെറുവിലുള്ള ലിന... 1939 ഒരു മെദിനത്തിലാണ്‌ ഉദ്ദേശം 3 കിലോ   ഗ്രാം ഭാരമുള്ള കുഞ്ഞിന്‌ ജന്‍മം നല്‍കിയത്‌.... 65 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു ആണ്‍കുഞ്ഞിന്‌ ജന്‍മം നല്‍കിയ ഇന്ത്യക്കാരിയായ സത്യഭാമ മഹാപത്രയാണ്‌ ഏറ്റവും   പ്രായം ചെന്നു കുഞ്ഞിന്‌ ജന്‍മം നല്‍കിയ മാതാവ്‌ (2003ല്‍).... ഫിയറ്റോര്‍ വാസ്സിലായേവ്‌ എന്ന റഷ്യക്കാരിയാണ്‌ 69 മക്കള്‍ക്ക്‌ ജന്‍മം നല്‍കി കൂടുതല്‍ മക്കളുള്ള   അമ്മ എന്ന റെക്കോര്‍ഡിന്‌ ഉടമയായത്‌. 27 പ്രസവത്തിലൂടെ 4 മക്കള്‍ വച്ച്‌ 4 തവണയും 3 മക്കള്‍ വച്ച്‌ 7 തവണയും 16 ഇരട്ടയുമുള്‍പ്പെട്ടതാണ്‌ മക്കള്‍സമ്പത്ത്‌...   ലോക ചരിത്രത്തിൽ അമ്മ എന്ന സ്ഥാനത്തിന്റെ മഹത്വമല്ലെ ഇതെല്ലാം.... മക്കൾ എത്ര വളർന്നാലും അമ്മയ്‌ക്ക്‌ അവർ എന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്‌. മടിയിലിരുത്തി   ചോറ്‌ വാരിക്കൊടുത്തിരുന്ന അതേ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ...സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുക…       അമ്മമാർ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ''നീ വല്ലതും കഴിച്ചോ?'' എന്നായിരിക്കും.... അല്ലെ...അതാണ്‌ മാതൃത്വം....ആ മാതൃത്വത്തെ   അകറ്റിനിർത്താൻ വെമ്പൽകൊള്ളുന്ന മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളെ എന്ത് പേരിട്ടു വിളിക്ക്യണം എന്നറിയില്ല..... ഒന്നോർക്കുക.... പണ്ടൊരു മഹാത്മാവ് പറഞ്ഞ ആ   വാക്കുകൾ..." ഭൂമിയിൽ നീ ഒരു സ്വർഗ്ഗം തിരയുന്നെങ്കിൽ നീ നിന്റെ മാതാവിന്റെ കലടിപ്പാദങ്ങളിൽ തിരയുക " എന്ന മഹത് വചനം.... ഇന്നാ അമ്മ   സൌഭാഗ്യം എന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് പതിറ്റാണ്ടായെങ്കിലും എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പൂമുഖത്തിന്നും ആ മുഖവും താലോല മനസ്സും പുഞ്ചിരിയോടെ   കാത്തുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ.... ഇന്നീ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ അമ്മമാരിലും ഞാനെന്റെ അമ്മയെ കാണുന്നു... ആ ഓരോ അമ്മമാരുടെ തൃപ്പാദങ്ങളെയും   ശിരസ്സാനമിച്ചു കൊണ്ടും അവരുടെ ആയുസ്സിനും ആയുരാരോഗ്യത്തിനും സദാ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടും വിടവാങ്ങട്ടെ ഈ മകൻ...   എസ്.കെ.മംഗലം...!!     
 •   പിറവിയുടെ പൊരുൾതേടിയെത്തുന്ന പോലെ  നിലവിളിച്ച് പിറന്നുവീണ നാൾ മുതൽ സ്നേഹത്തിന്റെ പോരുളുമായ് മാറോട്ചേർത്ത് പുണരുന്ന മഹാ പ്രതിഭാസം അമ്മ... പേറ്റുനോവിന്റെ പാരവശ്യത്തിലും വാൽസല്യം  കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഹൽപ്രതിഭ അമ്മ... മുറുക്കിയുടുത്ത മുണ്ടിന്റെ കൊന്തലക്ക്യൽ വിശന്നുകേഴുന്ന  വയറിനെ ഒളിപ്പിച്ച്  ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വിണ്ടുകീറുന്ന ചുണ്ടുകളിൽ  സ്നേഹപ്പുഞ്ചിരി തീർക്കുന്ന മഹതിയാം അമ്മ... പൊക്കിൾകൊടിയുടെ അദൃശ്യബന്ധം വിസ്മരിച്ച്  തന്നെ  ചുമടുതാങ്ങിയാക്കുന്ന മക്കൾക്കുവേണ്ടി ഇറ്റിറ്റുവീഴുന്ന കണ്ണുനീർ തുള്ളികളിലും പ്രാർത്ഥനയുടെ രക്ഷാകവചം    ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന സർവ്വസഹയാം അമ്മ... ലോകത്തിലിന്നേവരെ ആരാലും നിർവ്വചനം എഴുതി ചേർത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹപർവ്വം അമ്മ….ചുടുചോര മുലപ്പലാക്കി  മക്കൾക്ക്  ജീവിതത്തിന്റെ സുവർണ കാലങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന അമ്മ... ക്ഷമയുടെ പ്രതീകം അമ്മ... അനുകമ്പയുടെ തീർത്ഥം  അമ്മ… ഒൻപത് മാസം ഒൻപത് ദിവസം ഒൻപത് വിനാഴിക ഗർഭപാത്രത്തിൽ തപസ്സിരുന്ന് മുക്തി നേടുന്ന ഏതൊരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരു മുള്ളു കൊണ്ടാൽപോലും ആ ഒരു മൂർത്തീഭാവത്തെ വിളിക്ക്യാത്തവർ ആരാണീ   പ്രബഞ്ജത്തിലുള്ളത്…. നമ്മുടെ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ഇല്ലേ ആ ജീവന്റെ കണികകൾ... നമ്മൾക്ക് നേരിൽകണ്ട് സംസാരിക്ക്യാവുന്ന ഒരേ  ഒരു ദൈവമെ ഉള്ളു ലോകത്ത്  അതാണ് നമ്മുടെ അമ്മ....       സെമിനാറുകളും ഇ-മെയിലുകളും എസ്.എം.എസുകളും പൊടിപൊടിക്കുന്നു....  സ്വർണക്കടകൾ മുതൽ ബേബിഫുഡ്  നിർമ്മാതാക്കൾ വരെ   മാതൃത്വത്തിന്റെ മഹത്വത്തെപ്പറ്റി വര്ണ്ണാഭമായ പരസ്യങ്ങൾ  പുറത്തിറക്കുന്നു.... സുരക്ഷിത മാതൃത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിലെ  79  അവികസിത   രാജ്യങ്ങളിൽ എഴുപത്തഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണത്രേ  ഇന്ത്യ.... പല ദരിദ്ര ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളേക്കാളും പിന്നിൽ.... അതാരും ഓർക്കുന്നില്ല. വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ   ഏൽപിക്ക്യാനുള്ള തിരക്കാണ് ചില മക്കൾക്ക്. പഴുത്ത ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു  വീഴുമ്പോൾ പച്ചിലകൾ ചിരിക്കുമെന്നു   പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ട്... പച്ചിലകളും   ഒരിക്ക്യൽ പഴുക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ... അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ സ്വയം ജീവിതത്തിലും വരില്ലെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല... കുടുംബത്തിന്റെ   സംരക്ഷണത്തിന്റെ കടുപ്പമാർന്ന മതിലാണ് പിതാവെങ്കിൽ മാതാവ് അതിനുള്ളിലെ സ്നേഹത്തിന്റെ തൂവൽമറയാണ്....ഹൃദയം തണുപ്പിക്കുന്ന ഒരു   വാക്കെങ്കിലും അവിടെ കരുതിവെച്ചിട്ടുണ്ടാകും....       ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അമ്മയുടെ പ്രായം 5 വയസ്സും ഏഴ്‌ മാസവുമാണ്‌ പെറുവിലുള്ള ലിന... 1939 ഒരു മെദിനത്തിലാണ്‌ ഉദ്ദേശം 3 കിലോ   ഗ്രാം ഭാരമുള്ള കുഞ്ഞിന്‌ ജന്‍മം നല്‍കിയത്‌.... 65 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു ആണ്‍കുഞ്ഞിന്‌ ജന്‍മം നല്‍കിയ ഇന്ത്യക്കാരിയായ സത്യഭാമ മഹാപത്രയാണ്‌ ഏറ്റവും   പ്രായം ചെന്നു കുഞ്ഞിന്‌ ജന്‍മം നല്‍കിയ മാതാവ്‌ (2003ല്‍).... ഫിയറ്റോര്‍ വാസ്സിലായേവ്‌ എന്ന റഷ്യക്കാരിയാണ്‌ 69 മക്കള്‍ക്ക്‌ ജന്‍മം നല്‍കി കൂടുതല്‍ മക്കളുള്ള   അമ്മ എന്ന റെക്കോര്‍ഡിന്‌ ഉടമയായത്‌. 27 പ്രസവത്തിലൂടെ 4 മക്കള്‍ വച്ച്‌ 4 തവണയും 3 മക്കള്‍ വച്ച്‌ 7 തവണയും 16 ഇരട്ടയുമുള്‍പ്പെട്ടതാണ്‌ മക്കള്‍സമ്പത്ത്‌...   ലോക ചരിത്രത്തിൽ അമ്മ എന്ന സ്ഥാനത്തിന്റെ മഹത്വമല്ലെ ഇതെല്ലാം.... മക്കൾ എത്ര വളർന്നാലും അമ്മയ്‌ക്ക്‌ അവർ എന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്‌. മടിയിലിരുത്തി   ചോറ്‌ വാരിക്കൊടുത്തിരുന്ന അതേ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ...സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുക…       അമ്മമാർ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ''നീ വല്ലതും കഴിച്ചോ?'' എന്നായിരിക്കും.... അല്ലെ...അതാണ്‌ മാതൃത്വം....ആ മാതൃത്വത്തെ   അകറ്റിനിർത്താൻ വെമ്പൽകൊള്ളുന്ന മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളെ എന്ത് പേരിട്ടു വിളിക്ക്യണം എന്നറിയില്ല..... ഒന്നോർക്കുക.... പണ്ടൊരു മഹാത്മാവ് പറഞ്ഞ ആ   വാക്കുകൾ..." ഭൂമിയിൽ നീ ഒരു സ്വർഗ്ഗം തിരയുന്നെങ്കിൽ നീ നിന്റെ മാതാവിന്റെ കലടിപ്പാദങ്ങളിൽ തിരയുക " എന്ന മഹത് വചനം.... ഇന്നാ അമ്മ   സൌഭാഗ്യം എന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് പതിറ്റാണ്ടായെങ്കിലും എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പൂമുഖത്തിന്നും ആ മുഖവും താലോല മനസ്സും പുഞ്ചിരിയോടെ   കാത്തുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ.... ഇന്നീ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ അമ്മമാരിലും ഞാനെന്റെ അമ്മയെ കാണുന്നു... ആ ഓരോ അമ്മമാരുടെ തൃപ്പാദങ്ങളെയും   ശിരസ്സാനമിച്ചു കൊണ്ടും അവരുടെ ആയുസ്സിനും ആയുരാരോഗ്യത്തിനും സദാ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടും വിടവാങ്ങട്ടെ ഈ മകൻ...   എസ്.കെ.മംഗലം...!!     
  Mar 15, 2016 0
 •   മലയാള മനസ്സുകളിൽ എക്കാലമത്രയും ഓമനിക്ക്യാൻ ഒരു കയ്യൊപ്പിട്ടു പോയ സംഗീത സംവിധായകരെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആദ്യവിരലുകളിൽ എണ്ണാവുന്ന ഒരു മഹാനായിരുന്നു ജി ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ...!! അമ്പലപ്പറമ്പിലെ ആരാമത്തിലെ ചെമ്പരത്തി പൂക്കൾക്ക് സൌന്ദര്യം പകരുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരനു മനസ്സിൽ തലോലിക്ക്യാൻ ഇന്നും കഴിയുന്നത്‌ ആ സംഗീത തപസ്സിന്റെ കഴിവ് തന്നെയാണ്...!! തരുണിമണികൾക്ക് പൊട്ടു കുത്താൻ സന്ധ്യകൾചാലിച്ച സിന്ധൂരവുമായി വന്ന ആ മനസ്സിനെ പ്രണയിനികൾ ആവോളം ആരാധിച്ചിരുന്നു ...!! കാമുകി കാമുകന്മാരുടെ മനസ്സിനെ ഇത്രമാത്രം അറിഞ്ഞ ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ വിരളമാണ്...!! അരികിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്നു കാമുകഹൃദയങ്ങളെ കൊതിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ മനസ്സിലെ പ്രണയദാഹം എത്രയാണെന്ന് ഊഹിക്ക്യാവുന്നതെ ഉള്ളൂ...!! ആ ദേവരാജ മനസ്സിൽ ഈ മനോഹര ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു കൊതിതീരാത്ത മോഹങ്ങളും നാം കണ്ടിരുന്നു കൊട്ടാരം വിൽക്കാനുണ്ട് എന്ന സിനിമയിലെ ചന്ദ്രകളഭം ചാർത്തിയുറങ്ങും തീരം എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ...!! ഹൃദയങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടും ഒരുമിച്ചു ചേരാൻ കഴിയാതെ വേർപിരിയുമ്പോൾ സുമംഗലിയാം പ്രണയിനിക്ക് സ്വപ്നമായെങ്കിലും ഓർക്കാൻ തിട്ടപ്പെടുത്തിയ ആ ഗാനം ഒർക്കാത്തവരായി ആരുണ്ട് ഈ മലയാളമണ്ണിൽ...!! എന്തിനധികം ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ ഇന്ന് കൊലവെറിപൂണ്ടു നടക്കുന്ന സമൂഹത്തെ എത്രയോ കാലം മുൻപേ മനസ്സിൽ കണ്ട് അതെല്ലാം മനുഷ്യസൃഷ്ട്ടിയാണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു അച്ഛനും ബാപ്പയും എന്ന സിനിമയിലെ ഗാനത്തിലൂടെ ...!! മലയാളഭാഷതൻ മാദകഭംഗി ശ്രവ്യമാധുര്യത്തോടെ മലയാളികൾക്ക് കാഴ്ചവെച്ച ആ സംഗീത ചക്രവർത്തി കാലചക്രം എത്ര തിരിഞ്ഞാലും മലയാള മനസ്സിൽ നിന്നും മാഞ്ഞുപോകില്ല ... !! പിരിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കാലമെന്നാലും അനഘസങ്കല്‍പഗായകാ ഈ മലയാള മണ്ണിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു കോണിൽ അങ്ങയുടെ സംഗീതമാധുര്യത്തിന്റെ ഒരു നുറുങ്ങുവെട്ടമെങ്കിലും കാണാത്തിടത്തോളം ഈ മലയാളവും മലയാളിയും മറക്കില്ലൊരിക്ക്യലും അങ്ങയുടെ നാദബ്രഹ്മത്തിന്റെ അലയൊലികൾ... !! സംഗീതത്തെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ മനസ്സ് അങ്ങയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക്‌ മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥനാമനസ്സോടെ….!! കൂപ്പുകൈകളോടെ…!! ശിരസ്സുനമിച്ചു നമിക്കുന്നു ... !!       എസ്.കെ.മംഗലം        
 •   മലയാള മനസ്സുകളിൽ എക്കാലമത്രയും ഓമനിക്ക്യാൻ ഒരു കയ്യൊപ്പിട്ടു പോയ സംഗീത സംവിധായകരെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആദ്യവിരലുകളിൽ എണ്ണാവുന്ന ഒരു മഹാനായിരുന്നു ജി ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ...!! അമ്പലപ്പറമ്പിലെ ആരാമത്തിലെ ചെമ്പരത്തി പൂക്കൾക്ക് സൌന്ദര്യം പകരുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരനു മനസ്സിൽ തലോലിക്ക്യാൻ ഇന്നും കഴിയുന്നത്‌ ആ സംഗീത തപസ്സിന്റെ കഴിവ് തന്നെയാണ്...!! തരുണിമണികൾക്ക് പൊട്ടു കുത്താൻ സന്ധ്യകൾചാലിച്ച സിന്ധൂരവുമായി വന്ന ആ മനസ്സിനെ പ്രണയിനികൾ ആവോളം ആരാധിച്ചിരുന്നു ...!! കാമുകി കാമുകന്മാരുടെ മനസ്സിനെ ഇത്രമാത്രം അറിഞ്ഞ ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ വിരളമാണ്...!! അരികിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്നു കാമുകഹൃദയങ്ങളെ കൊതിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ മനസ്സിലെ പ്രണയദാഹം എത്രയാണെന്ന് ഊഹിക്ക്യാവുന്നതെ ഉള്ളൂ...!! ആ ദേവരാജ മനസ്സിൽ ഈ മനോഹര ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു കൊതിതീരാത്ത മോഹങ്ങളും നാം കണ്ടിരുന്നു കൊട്ടാരം വിൽക്കാനുണ്ട് എന്ന സിനിമയിലെ ചന്ദ്രകളഭം ചാർത്തിയുറങ്ങും തീരം എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ...!! ഹൃദയങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടും ഒരുമിച്ചു ചേരാൻ കഴിയാതെ വേർപിരിയുമ്പോൾ സുമംഗലിയാം പ്രണയിനിക്ക് സ്വപ്നമായെങ്കിലും ഓർക്കാൻ തിട്ടപ്പെടുത്തിയ ആ ഗാനം ഒർക്കാത്തവരായി ആരുണ്ട് ഈ മലയാളമണ്ണിൽ...!! എന്തിനധികം ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ ഇന്ന് കൊലവെറിപൂണ്ടു നടക്കുന്ന സമൂഹത്തെ എത്രയോ കാലം മുൻപേ മനസ്സിൽ കണ്ട് അതെല്ലാം മനുഷ്യസൃഷ്ട്ടിയാണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു അച്ഛനും ബാപ്പയും എന്ന സിനിമയിലെ ഗാനത്തിലൂടെ ...!! മലയാളഭാഷതൻ മാദകഭംഗി ശ്രവ്യമാധുര്യത്തോടെ മലയാളികൾക്ക് കാഴ്ചവെച്ച ആ സംഗീത ചക്രവർത്തി കാലചക്രം എത്ര തിരിഞ്ഞാലും മലയാള മനസ്സിൽ നിന്നും മാഞ്ഞുപോകില്ല ... !! പിരിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കാലമെന്നാലും അനഘസങ്കല്‍പഗായകാ ഈ മലയാള മണ്ണിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു കോണിൽ അങ്ങയുടെ സംഗീതമാധുര്യത്തിന്റെ ഒരു നുറുങ്ങുവെട്ടമെങ്കിലും കാണാത്തിടത്തോളം ഈ മലയാളവും മലയാളിയും മറക്കില്ലൊരിക്ക്യലും അങ്ങയുടെ നാദബ്രഹ്മത്തിന്റെ അലയൊലികൾ... !! സംഗീതത്തെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ മനസ്സ് അങ്ങയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക്‌ മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥനാമനസ്സോടെ….!! കൂപ്പുകൈകളോടെ…!! ശിരസ്സുനമിച്ചു നമിക്കുന്നു ... !!       എസ്.കെ.മംഗലം        
  Mar 14, 2016 0

New Blogs

 • കാത്തിരുന്ന  ബുധനാഴ്ചകൾ ആരാണയാൾ...?;ആരോ ഒരാൾ ചോദിച്ചൂ,ആരാണെന്നാ പറയേണ്ടത്...?വാസ്തവത്തിൽ സാർ എനിയ്ക്ക് ആരായിരുന്നു...? ഏകാന്തതയുടെ ഒരു മാസം തടവ്! കാലമേറെയായി കൊണ്ടുനടന്ന വിത്തിനു മുളപൊട്ടിയത് അതിലൊരു ദിവസമായിരുന്നു...മുളപൊട്ടിയ വിത്തുകളോരോന്നോരോന്ന് വളരുകയായി...പെറുക്കിയെടുത്തവയെല്ലാം കൈപ്പിടിയിൽനിന്നും വളർന്നു.ഒതുങ്ങിന്നില്ലെന്ന അവസ്ഥ പരിഭ്രമപ്പെടുത്തി.ഇനിയുമെഴുതണോ, വേണ്ടയോ എന്ന ആശയകുഴപ്പവും വന്നു.എഴുത്തിനടിയിൽ കുറിച്ചിട്ടു, ഇനിയുമെഴുതണോ....അപ്പോഴാണ് സുഭദ്രം, വരികളോരോന്നും പെറുക്കിയെടുത്ത് ദേവദൂതനെപോൽ ഒരാളെത്തിയത് ! 2012 ജനുവരി 1-നായിരുന്നു ആ ബീജം പിറവിയെടുത്തത്.ഒരു ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു വെളിച്ചം കണ്ടതെന്നും ഓർക്കുന്നു...ആഴ്ചകൾ ആറോ എഴോ കഴിഞ്ഞിരുന്നു... കേവലമായ ലൈക്കുകളും ഭംഗി വാക്കുകളും അവഗണിയ്ക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരനൊരു സ്വകാര്യസന്ദേശം- ‘പ്രിയപ്പെട്ട സജി,ആറാമാത്തേതാണു ആദ്യം വായിച്ചത്.പിന്നീടാണ് ആദ്യം തൊട്ട് വായിച്ചുനോക്കിയത്.ആറല്ല, അറുപതായാലും കാത്തിരിയ്ക്കുകയാണ്, അടുത്ത ബുധനാഴ്ചകൾക്കായി.സജിയ്ക്കിത് എവിടെന്നു കിട്ടിയെന്നതിലാണ് അത്ഭുതം! കോട്ടയം വാരികകൾ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ,ഞങ്ങൾ കാത്തിരിയ്ക്കുന്നത് സജിയുടെ ബുധനാഴ്ചയെ.എന്തുതന്നെയായാലും നിർത്തരുത്. എന്നെപ്പോലെ കാത്തിരിയ്ക്കുകയാണ് എന്റെ സഹധർമ്മിണിയും...’ വാക്കുകൾ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല.പക്ഷെ, അതിനുശേഷമുള്ള ഓരോ ആഴ്ചകളിലും ഒരു ഖണ്ഡികയിൽ കുറയാത്ത നിരൂപണം ചുവടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... വായനക്കാരായി ഒരു കൈവിരലിലെണ്ണാ‍ാവുന്നവർ മാത്രം.മൊഴിയായി എന്ന പേരിലുള്ള മൊഴി എന്നൊരാളൊഴികെ അടുത്തറിയുന്നവരാരുമില്ല. ജീവിതത്തിലിതുവരെയും വഴിത്തിരിവുകളേ, ചൊവ്വാഴ്ചകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ.അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗ വാർത്തയും കാതിലെത്തിയത് ചൊവ്വാഴ്ചയാണെന്നറിയുമ്പോൾ...അദ്ദേഹം  കാത്തിരുന്ന ബുധനാഴ്ചകളിനി അനാഥം! സജി വട്ടംപറമ്പിൽ 2017 April 07, വെള്ളിയാഴ്ച.
  3 Posted by Saji Vattamparambil
 • കാത്തിരുന്ന  ബുധനാഴ്ചകൾ ആരാണയാൾ...?;ആരോ ഒരാൾ ചോദിച്ചൂ,ആരാണെന്നാ പറയേണ്ടത്...?വാസ്തവത്തിൽ സാർ എനിയ്ക്ക് ആരായിരുന്നു...? ഏകാന്തതയുടെ ഒരു മാസം തടവ്! കാലമേറെയായി കൊണ്ടുനടന്ന വിത്തിനു മുളപൊട്ടിയത് അതിലൊരു ദിവസമായിരുന്നു...മുളപൊട്ടിയ വിത്തുകളോരോന്നോരോന്ന് വളരുകയായി...പെറുക്കിയെടുത്തവയെല്ലാം കൈപ്പിടിയിൽനിന്നും വളർന്നു.ഒതുങ്ങിന്നില്ലെന്ന അവസ്ഥ പരിഭ്രമപ്പെടുത്തി.ഇനിയുമെഴുതണോ, വേണ്ടയോ എന്ന ആശയകുഴപ്പവും വന്നു.എഴുത്തിനടിയിൽ കുറിച്ചിട്ടു, ഇനിയുമെഴുതണോ....അപ്പോഴാണ് സുഭദ്രം, വരികളോരോന്നും പെറുക്കിയെടുത്ത് ദേവദൂതനെപോൽ ഒരാളെത്തിയത് ! 2012 ജനുവരി 1-നായിരുന്നു ആ ബീജം പിറവിയെടുത്തത്.ഒരു ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു വെളിച്ചം കണ്ടതെന്നും ഓർക്കുന്നു...ആഴ്ചകൾ ആറോ എഴോ കഴിഞ്ഞിരുന്നു... കേവലമായ ലൈക്കുകളും ഭംഗി വാക്കുകളും അവഗണിയ്ക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരനൊരു സ്വകാര്യസന്ദേശം- ‘പ്രിയപ്പെട്ട സജി,ആറാമാത്തേതാണു ആദ്യം വായിച്ചത്.പിന്നീടാണ് ആദ്യം തൊട്ട് വായിച്ചുനോക്കിയത്.ആറല്ല, അറുപതായാലും കാത്തിരിയ്ക്കുകയാണ്, അടുത്ത ബുധനാഴ്ചകൾക്കായി.സജിയ്ക്കിത് എവിടെന്നു കിട്ടിയെന്നതിലാണ് അത്ഭുതം! കോട്ടയം വാരികകൾ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ,ഞങ്ങൾ കാത്തിരിയ്ക്കുന്നത് സജിയുടെ ബുധനാഴ്ചയെ.എന്തുതന്നെയായാലും നിർത്തരുത്. എന്നെപ്പോലെ കാത്തിരിയ്ക്കുകയാണ് എന്റെ സഹധർമ്മിണിയും...’ വാക്കുകൾ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല.പക്ഷെ, അതിനുശേഷമുള്ള ഓരോ ആഴ്ചകളിലും ഒരു ഖണ്ഡികയിൽ കുറയാത്ത നിരൂപണം ചുവടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... വായനക്കാരായി ഒരു കൈവിരലിലെണ്ണാ‍ാവുന്നവർ മാത്രം.മൊഴിയായി എന്ന പേരിലുള്ള മൊഴി എന്നൊരാളൊഴികെ അടുത്തറിയുന്നവരാരുമില്ല. ജീവിതത്തിലിതുവരെയും വഴിത്തിരിവുകളേ, ചൊവ്വാഴ്ചകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ.അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗ വാർത്തയും കാതിലെത്തിയത് ചൊവ്വാഴ്ചയാണെന്നറിയുമ്പോൾ...അദ്ദേഹം  കാത്തിരുന്ന ബുധനാഴ്ചകളിനി അനാഥം! സജി വട്ടംപറമ്പിൽ 2017 April 07, വെള്ളിയാഴ്ച.
  May 27, 2017 3
 • പതിനൊന്ന്‌ മാസത്തെ ഇടവേളക്കു ശേഷം വീണ്ടും റമദാന്‍ സമാഗതമായിരിക്കുകയാണ്‌. വിശ്വാസികള്ക്ക് ആരാധനകളുടെ പൂക്കാലമാണ്‌ വിശുദ്ധ റമദാന്‍. മനസ്സിനെപാകപ്പെടുത്തി ഭക്തികൊണ്ടും നല്ല വിചാരങ്ങളെ കൊണ്ടും എല്ലാവിധ ദുശ്ശീലങ്ങളെയും മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു സുവര്ണാവസരം..വേണ്ടത്ര മുന്നൊരുക്കമില്ലാതെ വിശുദ്ധറമദാന്റെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാറാണ്പതിവ്. മരണശേഷം കിട്ടിയ ഒരു പുതുജീവിതമായി ഈ രമദാനിനെ നാം സങ്കല്‍പിക്കുക. ജീവിതത്തെ നന്മകള്‍ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കാന്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി ലഭിച്ച അവസരമായി നാം ഉപയോഗിക്കുക . നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അവസരമായി  ഇതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന് ശ്രമിക്കുക . എത്ര ശക്തമായി മഴ പെയ്‌താലും കമഴ്‌ത്തിവെച്ച കലത്തിനകത്തേക്ക്‌ വെള്ളം കയറില്ല .അല്ലാഹുവില്‍ നിന്നിറങ്ങുന്ന മഴ എത്ര പെയ്‌താലും ചില ഹൃദയങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലേക്ക്‌ അത്‌ പ്രവേശിക്കാത്തതിന്റെ കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല.  അല്ലാഹുവില്‍ നിന്നുള്ള പുതുമഴയും പുലര്‍വെളിച്ചവുമാണ്‌ വിശുദ്ധ റമദാന്‍  പുതുമ തീരാത്ത പൂമഴയാണത്‌....... വെറുതെ നനഞ്ഞുപോകാനുള്ളതല്ല ഈ മഴ. നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെയുള്ളില്‍ പടര്‍ന്നുകയറേണ്ടതാണ്‌ സ്വയം വിചാരണയ്‌ക്ക്‌ മാത്രമല്ല സ്വയം വിശകലനത്തിനും അവസരം കൂടിയാക്കുക റമദാനിലെ വ്രതം, ഒറ്റയ്‌ക്കാവുമ്പോള്‍ എന്താണ്‌ മനസ്സില്‍ തോന്നുന്നത്‌? എന്തു ചെയ്യണമെന്നാണ്‌ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌?  എന്താണ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌ എന്നൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ച്‌ അവനവനെക്കുറിച്ച്‌ വിശകലനം ചെയ്യാന് ശ്രമിക്കുക .നല്ലത്‌ ചെയ്‌തും നല്ലതു കണ്ടും നല്ലത്‌ കൊതിച്ചും  സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും പരസ്യജീവിതത്തിലും കളങ്കങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കാന് ഈ റമദാന്‍നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ .നാം വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ്‌ സ്വയം വിചാരണ ചെയ്യാന് നമുക്ക് കഴിയട്ടെ നമ്മുടെ വാതില്‍പടിയിലെത്തി നില്‍കുന്ന പരിശുദ്ധ റമദാനെ നമുക്ക് ഹൃദയപൂര്‍വ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാം. റമദാനിന്റെ പൂര്‍ണ ചൈതന്യം ലഭിക്കുന്ന സൌഭാഗ്യവാന്മാരില്‍ ഉള്‍പ്പെടാന്‍ നമുക്ക് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം. മത ജാതി ഭേദമന്യേ സുഹൃത്തുക്കളെ നോമ്പ് തുറയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക.  അങ്ങിനെ സ്നേഹത്തിന്റെയും സൌഹൃദത്തിന്റെയും പൂക്കാലം കൂടിയാകട്ടെ റമദാന്‍.നോവിക്കുന്നവരോടും വഞ്ചിക്കുന്നവരോടും പോലും സ്‌നേഹവും ഹൃദയവിശാലതയും കാണിക്കുന്ന മുഹമ്മദ്‌ നബിയുടെ വിദ്വേഷവും പകയും തീണ്ടാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉജ്വല മാതൃക ഈ റമദാനില്‍ നമുക്കും മാതൃക യാവട്ടെ....വിശുദ്ധമാസത്തിന്‍റെ എല്ലാ പുണ്യവും അല്ലാഹു നിങ്ങളില്‍ ചൊരിയട്ടെ..  എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും എന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ റമദാന്‍ ആശംസകള് ...........
  10 Posted by SALEEM MANKAYATHIL
 • പതിനൊന്ന്‌ മാസത്തെ ഇടവേളക്കു ശേഷം വീണ്ടും റമദാന്‍ സമാഗതമായിരിക്കുകയാണ്‌. വിശ്വാസികള്ക്ക് ആരാധനകളുടെ പൂക്കാലമാണ്‌ വിശുദ്ധ റമദാന്‍. മനസ്സിനെപാകപ്പെടുത്തി ഭക്തികൊണ്ടും നല്ല വിചാരങ്ങളെ കൊണ്ടും എല്ലാവിധ ദുശ്ശീലങ്ങളെയും മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു സുവര്ണാവസരം..വേണ്ടത്ര മുന്നൊരുക്കമില്ലാതെ വിശുദ്ധറമദാന്റെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാറാണ്പതിവ്. മരണശേഷം കിട്ടിയ ഒരു പുതുജീവിതമായി ഈ രമദാനിനെ നാം സങ്കല്‍പിക്കുക. ജീവിതത്തെ നന്മകള്‍ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കാന്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി ലഭിച്ച അവസരമായി നാം ഉപയോഗിക്കുക . നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അവസരമായി  ഇതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന് ശ്രമിക്കുക . എത്ര ശക്തമായി മഴ പെയ്‌താലും കമഴ്‌ത്തിവെച്ച കലത്തിനകത്തേക്ക്‌ വെള്ളം കയറില്ല .അല്ലാഹുവില്‍ നിന്നിറങ്ങുന്ന മഴ എത്ര പെയ്‌താലും ചില ഹൃദയങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലേക്ക്‌ അത്‌ പ്രവേശിക്കാത്തതിന്റെ കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല.  അല്ലാഹുവില്‍ നിന്നുള്ള പുതുമഴയും പുലര്‍വെളിച്ചവുമാണ്‌ വിശുദ്ധ റമദാന്‍  പുതുമ തീരാത്ത പൂമഴയാണത്‌....... വെറുതെ നനഞ്ഞുപോകാനുള്ളതല്ല ഈ മഴ. നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെയുള്ളില്‍ പടര്‍ന്നുകയറേണ്ടതാണ്‌ സ്വയം വിചാരണയ്‌ക്ക്‌ മാത്രമല്ല സ്വയം വിശകലനത്തിനും അവസരം കൂടിയാക്കുക റമദാനിലെ വ്രതം, ഒറ്റയ്‌ക്കാവുമ്പോള്‍ എന്താണ്‌ മനസ്സില്‍ തോന്നുന്നത്‌? എന്തു ചെയ്യണമെന്നാണ്‌ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌?  എന്താണ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌ എന്നൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ച്‌ അവനവനെക്കുറിച്ച്‌ വിശകലനം ചെയ്യാന് ശ്രമിക്കുക .നല്ലത്‌ ചെയ്‌തും നല്ലതു കണ്ടും നല്ലത്‌ കൊതിച്ചും  സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും പരസ്യജീവിതത്തിലും കളങ്കങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കാന് ഈ റമദാന്‍നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ .നാം വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ്‌ സ്വയം വിചാരണ ചെയ്യാന് നമുക്ക് കഴിയട്ടെ നമ്മുടെ വാതില്‍പടിയിലെത്തി നില്‍കുന്ന പരിശുദ്ധ റമദാനെ നമുക്ക് ഹൃദയപൂര്‍വ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാം. റമദാനിന്റെ പൂര്‍ണ ചൈതന്യം ലഭിക്കുന്ന സൌഭാഗ്യവാന്മാരില്‍ ഉള്‍പ്പെടാന്‍ നമുക്ക് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം. മത ജാതി ഭേദമന്യേ സുഹൃത്തുക്കളെ നോമ്പ് തുറയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക.  അങ്ങിനെ സ്നേഹത്തിന്റെയും സൌഹൃദത്തിന്റെയും പൂക്കാലം കൂടിയാകട്ടെ റമദാന്‍.നോവിക്കുന്നവരോടും വഞ്ചിക്കുന്നവരോടും പോലും സ്‌നേഹവും ഹൃദയവിശാലതയും കാണിക്കുന്ന മുഹമ്മദ്‌ നബിയുടെ വിദ്വേഷവും പകയും തീണ്ടാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉജ്വല മാതൃക ഈ റമദാനില്‍ നമുക്കും മാതൃക യാവട്ടെ....വിശുദ്ധമാസത്തിന്‍റെ എല്ലാ പുണ്യവും അല്ലാഹു നിങ്ങളില്‍ ചൊരിയട്ടെ..  എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും എന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ റമദാന്‍ ആശംസകള് ...........
  May 27, 2017 10
 • അവസാനത്തെ എഴുത്ത് ‘മഠത്തിലമ്മ’യെ കൈപ്പറ്റികൊണ്ടുള്ള മെയിൽ കിട്ടി.ഫെബ്രുവരി 22-നാണ് വന്നതെന്നു കാണുന്നു... പക്ഷെ, കുറിപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു...23-നു മറുപടിയും കൊടുത്തു.മിക്കവാറും അന്നുതന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം. അതിലധികം ദൈർഘ്യം ഈയിടെയായി വന്നിട്ടില്ല. തിരക്കുകളോ തൊഴിൽ സംബബന്ധമായോ മറ്റും മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, മുൻകൂട്ടി അറിയിയ്ക്കുമായിരുന്നു...അടുത്തിടെ പറഞ്ഞതായി ഓർക്കുന്നു,‘ചെണ്ണെയിലേയ്ക്കു പോകുകയാണ്. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞേ തിരിച്ചു വരികയുള്ളു.അതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിയ്ക്കുക. തിരികെയെത്തിയാൽ അറിയിയ്ക്കുന്നതാണ്...’ (തൊഴിൽ എന്തെന്ന് പരസ്പരം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നോർക്കുന്നു... ബാങ്കിങ് / ഷെയർ മാർക്കറ്റ് സംബന്ധമായ രചനകളിൽ നിന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിയ്ക്ക്മെന്ന് ഊഹിച്ചു... എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മേഖല അനന്തം അജ്ഞാതം. അതിലുപരിയാണദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവ്.) രണ്ടാഴ്ചയിലപ്പുറത്തേയ്ക്ക് പോസ്റ്റുകൾ അയച്ചു കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം കാത്തിരിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന അറിവ് എന്റെ സ്വാസ്ഥ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു..... ഫെബ്രുവരി 23-നു ശേഷം മാർച്ച് 7-നും എഴുതി അയച്ചിട്ടുണ്ട്.പിന്നീട് മാർച്ച് 10, 13, 16, 20, 21, 24 തിയതികളിലും.എഴുതിയതൊന്നിനും മറുപടിയുണ്ടായില്ല! ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നെവെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇതിനകം ആശങ്കയുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. തേടൽ അവിടെ നിന്നും തുടങ്ങുകയായിരുന്നു,പക്ഷെ, അശുഭചിന്തകളൊട്ടും മനസ്സിൽ കുടിയേറിയില്ല. സജി വട്ടംപറമ്പിൽ,  2017 April 06.    
  8 Posted by Saji Vattamparambil
 • അവസാനത്തെ എഴുത്ത് ‘മഠത്തിലമ്മ’യെ കൈപ്പറ്റികൊണ്ടുള്ള മെയിൽ കിട്ടി.ഫെബ്രുവരി 22-നാണ് വന്നതെന്നു കാണുന്നു... പക്ഷെ, കുറിപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു...23-നു മറുപടിയും കൊടുത്തു.മിക്കവാറും അന്നുതന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം. അതിലധികം ദൈർഘ്യം ഈയിടെയായി വന്നിട്ടില്ല. തിരക്കുകളോ തൊഴിൽ സംബബന്ധമായോ മറ്റും മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, മുൻകൂട്ടി അറിയിയ്ക്കുമായിരുന്നു...അടുത്തിടെ പറഞ്ഞതായി ഓർക്കുന്നു,‘ചെണ്ണെയിലേയ്ക്കു പോകുകയാണ്. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞേ തിരിച്ചു വരികയുള്ളു.അതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിയ്ക്കുക. തിരികെയെത്തിയാൽ അറിയിയ്ക്കുന്നതാണ്...’ (തൊഴിൽ എന്തെന്ന് പരസ്പരം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നോർക്കുന്നു... ബാങ്കിങ് / ഷെയർ മാർക്കറ്റ് സംബന്ധമായ രചനകളിൽ നിന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിയ്ക്ക്മെന്ന് ഊഹിച്ചു... എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മേഖല അനന്തം അജ്ഞാതം. അതിലുപരിയാണദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവ്.) രണ്ടാഴ്ചയിലപ്പുറത്തേയ്ക്ക് പോസ്റ്റുകൾ അയച്ചു കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം കാത്തിരിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന അറിവ് എന്റെ സ്വാസ്ഥ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു..... ഫെബ്രുവരി 23-നു ശേഷം മാർച്ച് 7-നും എഴുതി അയച്ചിട്ടുണ്ട്.പിന്നീട് മാർച്ച് 10, 13, 16, 20, 21, 24 തിയതികളിലും.എഴുതിയതൊന്നിനും മറുപടിയുണ്ടായില്ല! ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നെവെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇതിനകം ആശങ്കയുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. തേടൽ അവിടെ നിന്നും തുടങ്ങുകയായിരുന്നു,പക്ഷെ, അശുഭചിന്തകളൊട്ടും മനസ്സിൽ കുടിയേറിയില്ല. സജി വട്ടംപറമ്പിൽ,  2017 April 06.    
  May 26, 2017 8
 • ഇനിയീ എഴുത്തുകൾവ്യർത്ഥമെന്നോർക്കുമ്പോൾ....ഇനിയാ തൂലികചലിയ്ക്കില്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ...ഇനിയീകൈകൂട്ടിപ്പിടിച്ചെഴുതിയ്ക്കാനാളില്ലെന്നറിയുമ്പോൾ...എനിയ്ക്കായി തുറന്ന ആ ‘ലോകം’ തുറക്കുകയില്ലെന്നോർക്കുമ്പോൾ....ഇല്ല സാറേ,നിങ്ങളൊരു സ്വാർത്ഥനാണെന്ന് കരുതവയ്യ.എളിയവനായ ഈയൊരാളെ മാത്രമല്ല,ല്ലോ...?എഴുതി തെളിഞ്ഞവരും എഴുതി തുടങ്ങിയവരുമായ ഒരുപാട് പേരെ അങ്ങ് നിസ്വാർത്ഥമായി, അറിഞ്ഞ്, മുന്നെ നടത്തി സഹായിച്ചതായി കാണുന്നു.‘കൂട്ടം’ പിരിഞ്ഞപ്പോൾ, പിരിഞ്ഞുപോയവരെയെല്ലാം പിന്നെയും പിന്നെയും അങ്ങ് പിന്തുടർന്നു സഹായിച്ചു.... അവരെയെല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുവാനുള്ള മഹത്തായ ഉദ്യമത്തിനും വിത്തുപാകി. പക്ഷെ...വയ്യ.തെല്ലൊരു അഹങ്കാരത്തോടെ ഞാൻ അഭിമാനിച്ചു,എന്നിൽ കുടിയേറിയ ഏക അഹങ്കാരം അങ്ങാണെന്ന്....!എന്തിനായിരുന്നു, എല്ലാം?കണ്ണുനീർ നിറയുന്നു...ചങ്ക് തിങ്ങിവിങ്ങുന്നു...എഴുതാനാവുന്നില്ലാ.അല്ല,ഓർക്കാനാവുന്നില്ലാ, ഒന്നും ഓർമ്മിയ്ക്കാനാവുന്നില്ല...പ്രണാമം!കണ്ണീർ അഞ്ജലികൾ...!! സജി വട്ടംപറമ്പിൽ, (April 05, 2017)
  35 Posted by Saji Vattamparambil
 • ഇനിയീ എഴുത്തുകൾവ്യർത്ഥമെന്നോർക്കുമ്പോൾ....ഇനിയാ തൂലികചലിയ്ക്കില്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ...ഇനിയീകൈകൂട്ടിപ്പിടിച്ചെഴുതിയ്ക്കാനാളില്ലെന്നറിയുമ്പോൾ...എനിയ്ക്കായി തുറന്ന ആ ‘ലോകം’ തുറക്കുകയില്ലെന്നോർക്കുമ്പോൾ....ഇല്ല സാറേ,നിങ്ങളൊരു സ്വാർത്ഥനാണെന്ന് കരുതവയ്യ.എളിയവനായ ഈയൊരാളെ മാത്രമല്ല,ല്ലോ...?എഴുതി തെളിഞ്ഞവരും എഴുതി തുടങ്ങിയവരുമായ ഒരുപാട് പേരെ അങ്ങ് നിസ്വാർത്ഥമായി, അറിഞ്ഞ്, മുന്നെ നടത്തി സഹായിച്ചതായി കാണുന്നു.‘കൂട്ടം’ പിരിഞ്ഞപ്പോൾ, പിരിഞ്ഞുപോയവരെയെല്ലാം പിന്നെയും പിന്നെയും അങ്ങ് പിന്തുടർന്നു സഹായിച്ചു.... അവരെയെല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുവാനുള്ള മഹത്തായ ഉദ്യമത്തിനും വിത്തുപാകി. പക്ഷെ...വയ്യ.തെല്ലൊരു അഹങ്കാരത്തോടെ ഞാൻ അഭിമാനിച്ചു,എന്നിൽ കുടിയേറിയ ഏക അഹങ്കാരം അങ്ങാണെന്ന്....!എന്തിനായിരുന്നു, എല്ലാം?കണ്ണുനീർ നിറയുന്നു...ചങ്ക് തിങ്ങിവിങ്ങുന്നു...എഴുതാനാവുന്നില്ലാ.അല്ല,ഓർക്കാനാവുന്നില്ലാ, ഒന്നും ഓർമ്മിയ്ക്കാനാവുന്നില്ല...പ്രണാമം!കണ്ണീർ അഞ്ജലികൾ...!! സജി വട്ടംപറമ്പിൽ, (April 05, 2017)
  May 25, 2017 35
 •   വിശുദ്ധ റമദാൻ…!! ആത്മീയാനന്ദത്തിന്റെ ആഹ്ലാദാരവങ്ങളുമായി പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ അനുഗ്രഹീതറമദാൻ മാസം വീണ്ടും സമാഗതമായി …!! ആത്മശുദ്ധിയിലൂടെ ജീവിതസാഫല്യം കൈവരിക്കാൻ അല്ലാഹു മാനവരാശിക്കു കനിഞ്ഞേകിയ വിശുദ്ധ റമദാൻ.!! ശരീരത്തിന്റെ സഹനത്തിലൂടെയും മനസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയും മനുഷ്യൻ അവന്റെസ്രഷ്ടാവിലേക്കുള്ള അകലം കുറക്കുന്ന രാപ്പകലുകളാണ് വന്നുചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്….!! സൃഷ്ടിയെ സ്രഷ്ടാവിലേക്കും സ്വര്‍ഗത്തിലേക്കും അടുപ്പിക്കുന്നമാസമാണ് വിശുദ്ധറമദാൻ…!! ദുഷ്ചിന്തകളും ദുര്‍വൃത്തികളും വെടിഞ്ഞ് മനസുംശരീരവുംസ്ഫുടം ചെയ്‌തെടുക്കാൻ വ്രതംവിശ്വാസികള്‍ക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്നു…!! വ്രതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഹൃദയ വിശുദ്ധിയും ആത്മ സംസ്‌കരണവുമാണ്…!! വ്രതത്തിലൂടെ ആരോഗ്യവും ശാരീരിക സൗഖ്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നോമ്പിന്റെ ഭൗതിക നേട്ടം മാത്രമാണ്…!! ഹൃദയ വെളിച്ചമാണ് റമദാന്റെ കാതലും കരുതലും…!! നോമ്പ് ത്യാഗമാണ്…!! അല്ലാഹുവിന്റെതൃപ്തിക്കായിഎല്ലാം ത്യജിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ...!! തനിക്ക്ഏറ്റവുംപ്രിയപ്പെട്ടതും തന്നെ ഏറെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് അവൻ വേണ്ടെന്നുവെക്കുന്നത്…!! അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ കൊതിച്ചുകൊണ്ട്തന്റെഇച്ഛകളെല്ലാം ത്യജിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മഹാപ്രതിഫലമാണ്…!! നോമ്പ്എനിക്കുള്ളതാണ്…!! ഞാനാണ് അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് എന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ വചനം ഇത്വ്യക്തമാക്കുന്നു…!! തിട്ടപ്പെടുത്താത്ത പ്രതിഫലമാണ്വ്രതത്തിന് അല്ലാഹുവാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്…!! ശരീരവും മനസും ഒരുപോലെനോമ്പെടുത്താൽ  മാത്രമേ പരിപൂർണ്ണ പ്രതിഫലംനേടിയെടുക്കാനാവുകയുള്ളൂ…!! വ്രതം കേവലം വിശപ്പുമാത്രമല്ല…!! വാക്കിലും നോക്കിലും പ്രവൃത്തികളിലും ചിന്തകളിലും സൂക്ഷ്മതപാലിക്കണം…!! ചീത്ത വാക്കുകളിൽ നിന്നുംപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നുംവിട്ടുനിൽക്കുകയാണ് നോമ്പുകാരൻപ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടത്…!! വിശുദ്ധ ഖുർആ നാണ്റമദാനിന്റെ ജീവൻ…!! വിശുദ്ധ മാസത്തെഅല്ലാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ ഖുർആൻ അവതരിച്ചമാസംഎന്നാണ്…!! അത്പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദിവ്യവെളിച്ചവുംവിശ്വാസിയുടെ ജിവജലവുമാണ്…!! ഖുർആൻപാരായണത്തിലൂടെ ആത്മാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാനാവും…!! റമദാനിലെ രാപകലുകളിൽവിശ്വാസികൾ പ്രധാനമായുംസമയം കണ്ടെത്തുന്നത് ഖുർആൻ പാരായണത്തിനാണ്…!! വിശുദ്ധ ഖുർആനും റമദാനും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധമാണ്പൂർവ്വികർവിശുദ്ധ മാസത്തിൽമറ്റെല്ലാ ആരാധനകളേക്കാളും ഖുർആൻ പാരായണത്തിന് സമയം കണ്ടെത്താൻ കാരണം…!! ആയിരം മാസങ്ങളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നരാത്രിയും ഈപുണ്യമാസത്തിന്റെപ്രത്യേകതയാണ്…!! തറാവീഹ് നമസ്‌കാരം (രാത്രിയിൽ ഇശാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള നമസ്‌കാരമാണ് തറാവീഹ് നമസ്കാരം )     റമദാനിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്…!! വലിയ പ്രതിഫലമാണ് തറാവീഹിനുള്ളത്…!! പകലിൽപട്ടിണികിടക്കുന്ന അടിമ രാത്രിയിൽ നിന്നു നമസ്‌കരിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിനെ ഏറെസന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്…!! അവന്‍ അവന്റെ മലക്കുകളെ വിളിച്ച്ഈ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുമെന്ന് തിരുവചനത്തിൽ കാണാം…!! ഋതുമതിയുംപ്രസവരക്തക്കാരിയും നോമ്പ് ഉപേക്ഷിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്…!! സൂര്യാസ്തമനത്തിന്റെ തൊട്ടുമുമ്പാണ്ഋതുമതിയാവുന്നതെങ്കിൽപോ ലും അവരുടെനോമ്പ്അല്ലാഹുവിങ്കൽ സ്വീകാര്യമാവുകയില്ല…!! എന്നാൽ അവർ പകരം നോമ്പ് നോറ്റുവീട്ടൽ നിർബന്ധമാണ്…!! ആയിശ (റ) പറയുന്നു ''നബി (സ) യുടെ കാലത്ത്ഞങ്ങൾഋതുമതികളാവാറുണ്ടായിരുന്നു…!! അപ്പോൾ നോമ്പ് ഖളാഅ്വീട്ടാൻഞങ്ങളോടാജ്ഞാപിക്കുമായിരുന്നു…!! എന്നാൽ നമസ്‌കാരംഖളാഅ് വീട്ടാൻ ഞങ്ങളോട്കൽപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല…!! തങ്ങളെക്കുറിച്ചോ തങ്ങളുടെകുട്ടികളെക്കുറിച്ചോ ആശങ്കയുള്ള ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കുംനോമ്പുപേക്ഷിക്കാൻഇസ്‌ലാം അനുവാദം നൽകുന്നുണ്ട്…!! അവർപ്രായശ്ചിത്തം നൽകണമെന്നും മറ്റുദിവസങ്ങളിൽപകരം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ലെന്നുമത്രെ…!! നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവൻ അത്താഴം കഴിക്കുന്നത് സുന്നത്താണ്…!! അഥവാ വല്ലവനും അത്താഴം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പിന്റെ സാധുതക്ക് ഒരു കോട്ടവും തട്ടില്ല…!! അത് വർജ്ജിക്കുന്നത് പാപവുമല്ല നിങ്ങൾ അത്താഴം കഴിക്കുക….!! നിശ്ചയമായും അത്താഴത്തിൽ ദൈവാനുഗ്രഹമുണ്ട്….!! എന്ന് നബിതിരുമേനി പറഞ്ഞതായി കാണാം….!! ഒരിറക്ക് വെള്ളമോ ഒരു കാരക്കയോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് അത്താഴം കഴിക്കുന്നത് പ്രവാചകചര്യയാണ്…!! അത്താഴം വൈകിക്കുന്നതാണുത്തമം…!!ആരെങ്കിലും ഉണരാൻ വൈകി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ സുബ്ഹി ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ അയാൾക്ക്   വളരെ പെട്ടെന്ന് ആവശ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്…!! ''പാത്രം കൈയിലിരിക്കെ ബാങ്കുവിളി കേട്ടാൽ തന്റെ ആവശ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതു വരെ പാത്രം താഴെ വെക്കേണ്ടതില്ല…!! ''നബിതിരുമേനി തന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്…!! '' നോമ്പ് തുറക്കാൻ സമയമായാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ അതിവേഗം നോമ്പുതുറക്കുന്നത് സുന്നത്താണ്…!! ജനങ്ങൾ   നോമ്പ്തുറക്കൽ വേഗമാക്കും കാലമത്രയും നന്മയിലായിരിക്കും എന്ന് നബിതിരുമേനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്…!! നബി (സ) തിരുമേനി മഗ്‌രിബ് നമസ്‌കാരത്തിനു മുമ്പ് ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കുമായിരുന്നു…!! ഈത്തപ്പഴം ഇല്ലെങ്കിൽ കാരക്ക അതില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നോമ്പു തുറക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ്…!! നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന ‘’ അല്ലാഹുമ്മ ലക്ക സുംതു വ അലാ രിസ്‌കിക്ക അഫ്തർതു ...!! ' അല്ലാഹുവേ , നിനക്കു വേണ്ടി നോമ്പെടുത്തു , നിന്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറന്നു…!! റമദാനിൽ ശരീരശുദ്ധിവരുത്തണം….!! മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല…!! രാത്രികാലത്ത് ഭാര്യാഭര്‍തൃ സംഭോഗം നടന്നാൽ അത്താഴംകഴിഞ്ഞ്സുബ്ഹി ബാങ്കിന് ശേഷം ശുദ്ധിവരുത്തിയാലുംമതിയാവുന്നതാണ്…!! നബി (സ) ജനാബത്തുകാരനായിരിക്കെപ്രഭാതമാവാറുണ്ട്…!! അങ്ങനെഅദ്ദേഹംകുളിക്കുകയുംനോമ്പനുഷ്ഠിക്കുകയുംചെയ്തിരുന്നു…!! അഥവാനോമ്പ്തുടങ്ങിയ ശേഷം കുളിച്ചാൽ മതി…!! ഋതുമതിക്കും ഈ വിധിബാധകമാണ്…!! സുബ്ഹി ബാങ്കിനു ശേഷം കുളിച്ച് നമസ്‌കരിച്ച് നോമ്പിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതാണ്…!!എത്രമാത്രംകാഠിന്ന്യവുംഘാംഭീര്യവും നിറഞ്ഞ ത്യാഗമാണെങ്കിൽപോലുംമനുഷ്യജന്മത്തിന് ആയാസകരമായഎത്രമാത്രംവിട്ടുവീഴ്ച്ചകളും ഇസ്ലാമിൽ അല്ലാഹുഅനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവല്ലേഇതെല്ലാം...!! ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസപ്രകാരം ഖുർആൻ അവതരിക്കപ്പെട്ടരാത്രിയാണ്‌ ലൈലത്തുൽ ഖദർഅഥവാനിർണ്ണയത്തിന്റെരാത്രി…!! റമളാൻ മാസത്തിലാണിത്…!! ഈരാത്രിയിൽചെയ്യുന്ന പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ആയിരം മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നപ്രവൃത്തിയേക്കാൾഉത്തമമാണെന്ന് ഖുർആൻപറയുന്നു….!! റമദാൻ നോമ്പ്അവസാനിക്കുന്നതോടെനിർബന്ധമായിത്തീരുന്ന ധാനധർമ്മമാണ് ഫിതർ സകാത്ത്…!! പെരുന്നാൾ ദിനത്തിലാരുംപട്ടിണി കിടക്കരുതെന്നും അന്നെദിവസം എല്ലാവരും സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷണംകഴിക്കണമെന്നുമാണ് ഫിതർ സകാത്തിന്റെ താൽപര്യം…!! അതിനായി പെരുന്നാൾ ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്ന്നിർബന്ധമായും ഇത് നിർവ്വഹിക്കണം…!! നോമ്പിലെവീഴ്ചകൾ പൊറുക്കപ്പെടാനുള്ള കർമ്മം കൂടിയാണ്ഈസകാത്ത്….!! പെരുന്നാൾ ദിനം അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്വീടുകളിലെത്തിയിരിക്കണം….!!ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിവരണങ്ങളിലൂടെ സമാഹരിക്കപ്പെട്ട അല്പം ചില അറിവുകളാണ് ഞാനിവിടെ കുറിച്ചിട്ടത്...!! ഇതിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാദരം പൊറുക്കപ്പെടണമെന്നും എന്നെ തിരുത്തണമെന്നും താഴ്മയായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ...!! എസ്.കെ.മംഗലം...!!
 •   വിശുദ്ധ റമദാൻ…!! ആത്മീയാനന്ദത്തിന്റെ ആഹ്ലാദാരവങ്ങളുമായി പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ അനുഗ്രഹീതറമദാൻ മാസം വീണ്ടും സമാഗതമായി …!! ആത്മശുദ്ധിയിലൂടെ ജീവിതസാഫല്യം കൈവരിക്കാൻ അല്ലാഹു മാനവരാശിക്കു കനിഞ്ഞേകിയ വിശുദ്ധ റമദാൻ.!! ശരീരത്തിന്റെ സഹനത്തിലൂടെയും മനസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയും മനുഷ്യൻ അവന്റെസ്രഷ്ടാവിലേക്കുള്ള അകലം കുറക്കുന്ന രാപ്പകലുകളാണ് വന്നുചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്….!! സൃഷ്ടിയെ സ്രഷ്ടാവിലേക്കും സ്വര്‍ഗത്തിലേക്കും അടുപ്പിക്കുന്നമാസമാണ് വിശുദ്ധറമദാൻ…!! ദുഷ്ചിന്തകളും ദുര്‍വൃത്തികളും വെടിഞ്ഞ് മനസുംശരീരവുംസ്ഫുടം ചെയ്‌തെടുക്കാൻ വ്രതംവിശ്വാസികള്‍ക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്നു…!! വ്രതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഹൃദയ വിശുദ്ധിയും ആത്മ സംസ്‌കരണവുമാണ്…!! വ്രതത്തിലൂടെ ആരോഗ്യവും ശാരീരിക സൗഖ്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നോമ്പിന്റെ ഭൗതിക നേട്ടം മാത്രമാണ്…!! ഹൃദയ വെളിച്ചമാണ് റമദാന്റെ കാതലും കരുതലും…!! നോമ്പ് ത്യാഗമാണ്…!! അല്ലാഹുവിന്റെതൃപ്തിക്കായിഎല്ലാം ത്യജിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ...!! തനിക്ക്ഏറ്റവുംപ്രിയപ്പെട്ടതും തന്നെ ഏറെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് അവൻ വേണ്ടെന്നുവെക്കുന്നത്…!! അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ കൊതിച്ചുകൊണ്ട്തന്റെഇച്ഛകളെല്ലാം ത്യജിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മഹാപ്രതിഫലമാണ്…!! നോമ്പ്എനിക്കുള്ളതാണ്…!! ഞാനാണ് അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് എന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ വചനം ഇത്വ്യക്തമാക്കുന്നു…!! തിട്ടപ്പെടുത്താത്ത പ്രതിഫലമാണ്വ്രതത്തിന് അല്ലാഹുവാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്…!! ശരീരവും മനസും ഒരുപോലെനോമ്പെടുത്താൽ  മാത്രമേ പരിപൂർണ്ണ പ്രതിഫലംനേടിയെടുക്കാനാവുകയുള്ളൂ…!! വ്രതം കേവലം വിശപ്പുമാത്രമല്ല…!! വാക്കിലും നോക്കിലും പ്രവൃത്തികളിലും ചിന്തകളിലും സൂക്ഷ്മതപാലിക്കണം…!! ചീത്ത വാക്കുകളിൽ നിന്നുംപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നുംവിട്ടുനിൽക്കുകയാണ് നോമ്പുകാരൻപ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടത്…!! വിശുദ്ധ ഖുർആ നാണ്റമദാനിന്റെ ജീവൻ…!! വിശുദ്ധ മാസത്തെഅല്ലാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ ഖുർആൻ അവതരിച്ചമാസംഎന്നാണ്…!! അത്പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദിവ്യവെളിച്ചവുംവിശ്വാസിയുടെ ജിവജലവുമാണ്…!! ഖുർആൻപാരായണത്തിലൂടെ ആത്മാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാനാവും…!! റമദാനിലെ രാപകലുകളിൽവിശ്വാസികൾ പ്രധാനമായുംസമയം കണ്ടെത്തുന്നത് ഖുർആൻ പാരായണത്തിനാണ്…!! വിശുദ്ധ ഖുർആനും റമദാനും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധമാണ്പൂർവ്വികർവിശുദ്ധ മാസത്തിൽമറ്റെല്ലാ ആരാധനകളേക്കാളും ഖുർആൻ പാരായണത്തിന് സമയം കണ്ടെത്താൻ കാരണം…!! ആയിരം മാസങ്ങളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നരാത്രിയും ഈപുണ്യമാസത്തിന്റെപ്രത്യേകതയാണ്…!! തറാവീഹ് നമസ്‌കാരം (രാത്രിയിൽ ഇശാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള നമസ്‌കാരമാണ് തറാവീഹ് നമസ്കാരം )     റമദാനിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്…!! വലിയ പ്രതിഫലമാണ് തറാവീഹിനുള്ളത്…!! പകലിൽപട്ടിണികിടക്കുന്ന അടിമ രാത്രിയിൽ നിന്നു നമസ്‌കരിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിനെ ഏറെസന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്…!! അവന്‍ അവന്റെ മലക്കുകളെ വിളിച്ച്ഈ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുമെന്ന് തിരുവചനത്തിൽ കാണാം…!! ഋതുമതിയുംപ്രസവരക്തക്കാരിയും നോമ്പ് ഉപേക്ഷിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്…!! സൂര്യാസ്തമനത്തിന്റെ തൊട്ടുമുമ്പാണ്ഋതുമതിയാവുന്നതെങ്കിൽപോ ലും അവരുടെനോമ്പ്അല്ലാഹുവിങ്കൽ സ്വീകാര്യമാവുകയില്ല…!! എന്നാൽ അവർ പകരം നോമ്പ് നോറ്റുവീട്ടൽ നിർബന്ധമാണ്…!! ആയിശ (റ) പറയുന്നു ''നബി (സ) യുടെ കാലത്ത്ഞങ്ങൾഋതുമതികളാവാറുണ്ടായിരുന്നു…!! അപ്പോൾ നോമ്പ് ഖളാഅ്വീട്ടാൻഞങ്ങളോടാജ്ഞാപിക്കുമായിരുന്നു…!! എന്നാൽ നമസ്‌കാരംഖളാഅ് വീട്ടാൻ ഞങ്ങളോട്കൽപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല…!! തങ്ങളെക്കുറിച്ചോ തങ്ങളുടെകുട്ടികളെക്കുറിച്ചോ ആശങ്കയുള്ള ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കുംനോമ്പുപേക്ഷിക്കാൻഇസ്‌ലാം അനുവാദം നൽകുന്നുണ്ട്…!! അവർപ്രായശ്ചിത്തം നൽകണമെന്നും മറ്റുദിവസങ്ങളിൽപകരം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ലെന്നുമത്രെ…!! നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവൻ അത്താഴം കഴിക്കുന്നത് സുന്നത്താണ്…!! അഥവാ വല്ലവനും അത്താഴം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പിന്റെ സാധുതക്ക് ഒരു കോട്ടവും തട്ടില്ല…!! അത് വർജ്ജിക്കുന്നത് പാപവുമല്ല നിങ്ങൾ അത്താഴം കഴിക്കുക….!! നിശ്ചയമായും അത്താഴത്തിൽ ദൈവാനുഗ്രഹമുണ്ട്….!! എന്ന് നബിതിരുമേനി പറഞ്ഞതായി കാണാം….!! ഒരിറക്ക് വെള്ളമോ ഒരു കാരക്കയോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് അത്താഴം കഴിക്കുന്നത് പ്രവാചകചര്യയാണ്…!! അത്താഴം വൈകിക്കുന്നതാണുത്തമം…!!ആരെങ്കിലും ഉണരാൻ വൈകി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ സുബ്ഹി ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ അയാൾക്ക്   വളരെ പെട്ടെന്ന് ആവശ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്…!! ''പാത്രം കൈയിലിരിക്കെ ബാങ്കുവിളി കേട്ടാൽ തന്റെ ആവശ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതു വരെ പാത്രം താഴെ വെക്കേണ്ടതില്ല…!! ''നബിതിരുമേനി തന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്…!! '' നോമ്പ് തുറക്കാൻ സമയമായാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ അതിവേഗം നോമ്പുതുറക്കുന്നത് സുന്നത്താണ്…!! ജനങ്ങൾ   നോമ്പ്തുറക്കൽ വേഗമാക്കും കാലമത്രയും നന്മയിലായിരിക്കും എന്ന് നബിതിരുമേനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്…!! നബി (സ) തിരുമേനി മഗ്‌രിബ് നമസ്‌കാരത്തിനു മുമ്പ് ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കുമായിരുന്നു…!! ഈത്തപ്പഴം ഇല്ലെങ്കിൽ കാരക്ക അതില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നോമ്പു തുറക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ്…!! നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന ‘’ അല്ലാഹുമ്മ ലക്ക സുംതു വ അലാ രിസ്‌കിക്ക അഫ്തർതു ...!! ' അല്ലാഹുവേ , നിനക്കു വേണ്ടി നോമ്പെടുത്തു , നിന്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറന്നു…!! റമദാനിൽ ശരീരശുദ്ധിവരുത്തണം….!! മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല…!! രാത്രികാലത്ത് ഭാര്യാഭര്‍തൃ സംഭോഗം നടന്നാൽ അത്താഴംകഴിഞ്ഞ്സുബ്ഹി ബാങ്കിന് ശേഷം ശുദ്ധിവരുത്തിയാലുംമതിയാവുന്നതാണ്…!! നബി (സ) ജനാബത്തുകാരനായിരിക്കെപ്രഭാതമാവാറുണ്ട്…!! അങ്ങനെഅദ്ദേഹംകുളിക്കുകയുംനോമ്പനുഷ്ഠിക്കുകയുംചെയ്തിരുന്നു…!! അഥവാനോമ്പ്തുടങ്ങിയ ശേഷം കുളിച്ചാൽ മതി…!! ഋതുമതിക്കും ഈ വിധിബാധകമാണ്…!! സുബ്ഹി ബാങ്കിനു ശേഷം കുളിച്ച് നമസ്‌കരിച്ച് നോമ്പിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതാണ്…!!എത്രമാത്രംകാഠിന്ന്യവുംഘാംഭീര്യവും നിറഞ്ഞ ത്യാഗമാണെങ്കിൽപോലുംമനുഷ്യജന്മത്തിന് ആയാസകരമായഎത്രമാത്രംവിട്ടുവീഴ്ച്ചകളും ഇസ്ലാമിൽ അല്ലാഹുഅനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവല്ലേഇതെല്ലാം...!! ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസപ്രകാരം ഖുർആൻ അവതരിക്കപ്പെട്ടരാത്രിയാണ്‌ ലൈലത്തുൽ ഖദർഅഥവാനിർണ്ണയത്തിന്റെരാത്രി…!! റമളാൻ മാസത്തിലാണിത്…!! ഈരാത്രിയിൽചെയ്യുന്ന പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ആയിരം മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നപ്രവൃത്തിയേക്കാൾഉത്തമമാണെന്ന് ഖുർആൻപറയുന്നു….!! റമദാൻ നോമ്പ്അവസാനിക്കുന്നതോടെനിർബന്ധമായിത്തീരുന്ന ധാനധർമ്മമാണ് ഫിതർ സകാത്ത്…!! പെരുന്നാൾ ദിനത്തിലാരുംപട്ടിണി കിടക്കരുതെന്നും അന്നെദിവസം എല്ലാവരും സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷണംകഴിക്കണമെന്നുമാണ് ഫിതർ സകാത്തിന്റെ താൽപര്യം…!! അതിനായി പെരുന്നാൾ ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്ന്നിർബന്ധമായും ഇത് നിർവ്വഹിക്കണം…!! നോമ്പിലെവീഴ്ചകൾ പൊറുക്കപ്പെടാനുള്ള കർമ്മം കൂടിയാണ്ഈസകാത്ത്….!! പെരുന്നാൾ ദിനം അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്വീടുകളിലെത്തിയിരിക്കണം….!!ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിവരണങ്ങളിലൂടെ സമാഹരിക്കപ്പെട്ട അല്പം ചില അറിവുകളാണ് ഞാനിവിടെ കുറിച്ചിട്ടത്...!! ഇതിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാദരം പൊറുക്കപ്പെടണമെന്നും എന്നെ തിരുത്തണമെന്നും താഴ്മയായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ...!! എസ്.കെ.മംഗലം...!!
  May 24, 2017 19
 • എത്രനേരമീ തണലോരത്തു  സഖീ....താനേ പൊഴിയുന്ന കിനാക്കളായിരംചിരി തൂകി മായുന്ന ഫലിതമറിഞ്ഞില്ലേഒരു ജന്മത്തിൻ ജപമന്ത്രമേറ്റു ചോല്ലിമറവിക്കു  വസന്തപൊലിമ കൂടി.നീ  പറയുന്ന വേദനയറിയാംനീ മായുന്ന ഭാരമറിയാംനീ കൂടിയറിയുന്ന സത്യങ്ങളിൽനീ അറിയാൻ വിതുബുന്നതെന്തേ ???ഈ യാത്ര യന്ത്യത്തിനിൻ ക്രൂരമുഖമല്ലയാത്രകളൊരു  പിടി മുല്ലപൂക്കളായ്ചുരത്തുമാത്മ  ഗന്ധത്തിൻ  ലഹരിയിൽകൈകോർത്തു  നാം നടക്കും സഖീ.ആയിര മുഷസ്സുകൾ  വാടിവീണൊരീകടലിരമ്പി  പാടുമ്പോൾമൗനം  നൊന്തു ഞരങ്ങുമ്പോൾനിൻ  കണ്ണിണകൾ  നിറയുമ്പോൾവിട വീണ്ടും ഒരു നൂറുവട്ടം  നീറും...മോഹങ്ങൾ  നെഞ്ചില മർത്തി,സഖീ  നിനക്കു വിടവാതിലോളം കൈകോർത്തുവന്ന നാൾ  മറന്നു... മറന്നു .....എന്തിനന്നൊരു കൂര ബു  പുളഞ്ഞ നോട്ടത്തിൽരാധതൻ ദുഖമിരബിയോ ?"എന്തിനീ  ജീവിതം  കൃഷ്ണവർണ്ണാനീ സ്വന്തമില്ലെങ്കിലെന്തിനീ  രാധ ?"പ്രതീക്ഷതൻ ആകാശച്ചുവട്ടിൽനിന്നെ മറന്നു ഞാൻ യാത്രയാകുന്നുജന്മങ്ങളുടെ  ജരാനരകൊണ്ടുപുൽ കൂ ടു  മേയാതെരാവിൻറെ  മൗനത്തിനുള്ളിലൊരുചെബകപൂ  കാത്തു ഞാൻനിന്നോടു  വിട ചൊല്ലുന്നു.
  10 Posted by Naveen S.
 • എത്രനേരമീ തണലോരത്തു  സഖീ....താനേ പൊഴിയുന്ന കിനാക്കളായിരംചിരി തൂകി മായുന്ന ഫലിതമറിഞ്ഞില്ലേഒരു ജന്മത്തിൻ ജപമന്ത്രമേറ്റു ചോല്ലിമറവിക്കു  വസന്തപൊലിമ കൂടി.നീ  പറയുന്ന വേദനയറിയാംനീ മായുന്ന ഭാരമറിയാംനീ കൂടിയറിയുന്ന സത്യങ്ങളിൽനീ അറിയാൻ വിതുബുന്നതെന്തേ ???ഈ യാത്ര യന്ത്യത്തിനിൻ ക്രൂരമുഖമല്ലയാത്രകളൊരു  പിടി മുല്ലപൂക്കളായ്ചുരത്തുമാത്മ  ഗന്ധത്തിൻ  ലഹരിയിൽകൈകോർത്തു  നാം നടക്കും സഖീ.ആയിര മുഷസ്സുകൾ  വാടിവീണൊരീകടലിരമ്പി  പാടുമ്പോൾമൗനം  നൊന്തു ഞരങ്ങുമ്പോൾനിൻ  കണ്ണിണകൾ  നിറയുമ്പോൾവിട വീണ്ടും ഒരു നൂറുവട്ടം  നീറും...മോഹങ്ങൾ  നെഞ്ചില മർത്തി,സഖീ  നിനക്കു വിടവാതിലോളം കൈകോർത്തുവന്ന നാൾ  മറന്നു... മറന്നു .....എന്തിനന്നൊരു കൂര ബു  പുളഞ്ഞ നോട്ടത്തിൽരാധതൻ ദുഖമിരബിയോ ?"എന്തിനീ  ജീവിതം  കൃഷ്ണവർണ്ണാനീ സ്വന്തമില്ലെങ്കിലെന്തിനീ  രാധ ?"പ്രതീക്ഷതൻ ആകാശച്ചുവട്ടിൽനിന്നെ മറന്നു ഞാൻ യാത്രയാകുന്നുജന്മങ്ങളുടെ  ജരാനരകൊണ്ടുപുൽ കൂ ടു  മേയാതെരാവിൻറെ  മൗനത്തിനുള്ളിലൊരുചെബകപൂ  കാത്തു ഞാൻനിന്നോടു  വിട ചൊല്ലുന്നു.
  May 22, 2017 10